Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i KGGO den 28/10-2021 kl. 14.30

på adressen Idrætslokale 3 i kælderen under Ahlmannsparken (Dart- og netværkslokalet)

med følgende dagsorden:

1.          Valg af dirigent og referent

2.          Godkendelse af dagsorden

3.          Orientering om årsagen til forslag om vedtægtsændringer i KGGO

4.          Afstemning om vedtægtsændringer.

5.          Eventuelt

Bestyrelsen forslår følgende ændring:

§ 8 TEGNINGSRET

Foreningen tegnes af formand eller kasserer hver for sig.

Begrundelse:

Arbejdernes Landsbank har i forbindelse med gennemgang af vores vedtægter set, at vi ikke har beskrevet vores tegningsregler (dvs. hvem der kan råde over kontoen og have netbank og dankort).

Da banken skal følge vores vedtægter, betragtes det som, at vi alle tegner foreningen i fællesskab (dvs. alle skal godkende alle bevægelser på kontoen).

Pt administrerer formanden kontoen med netbank og dankort, men dette kan ikke lade sig gøre fremover, medmindre generalforsamlingen stemmer for ovenstående vedtægtsændring.

Som konsekvens af en vedtagelse vil nuværende § 8, §9 og §10 blive til hhv. §9, §10 og §11