”Fællesspisning for alle med glæde af fællesskaber”

Vil du hygge dig med andre til Fællesspisning i Gråsten?

KGGO vil gerne samle alle dem, der har lyst til at fællesskab til fællesspisning i Ahlmannsparken den første torsdag i hver måned.

”Første gang bliver, torsdag den 2. marts, klokken 17”, siger KGGO-formand Svend Schütt og han fortæller videre, at nogle af gangene vil der være underholdning.

Menuen den første gang er Gullasch med kartoffelmos og salat – maden tilberedes og serveres af Ulla Stolberg og Morten Latter og prisen er 75 kroner.

Torsdag den 6. april kl. 17.00 – Skærtorsdag

Dagens middag og derefter vil Asta Flyvholm Kjær fortælle nogle af hendes mange hundrede fortællinger på sønderjysk, lidt fællessang bliver der også plads til.

Torsdag 4. maj kl. 17.00

Dagens middag og derefter kommer Æ Als Knejte, som er en knallertklub, der har eksisteret siden 2017. Klubben tæller 40 medlemmer og sammenholdet er helt fantastisk. I december 2022 udgav klubben deres klubsang, ÆAK 17, og den røg direkte ind på 1. pladsen på Dansktoplisten på P5. Her har den ligget højt lige siden. Der vil komme nogle medlemmer og fortælle om klubben. Derudover vil de synge deres klubsang.

Torsdag 1. juni kl. 17.00

Dagens middag og derefter fortæller Søren Gülck om sin passion for fotografi.

”Menuen vil altid være Dagens Ret i Ahlmannsparkens Cafeteria”, siger KGGO-formanden.

”Vi har sagt ja til at sælge billetter til Fællesspisning og åbningstiderne er mandag til torsdag fra klokken 11:00 til klokken 13:00 og igen fra klokken 16 til klokken 21. fredag til søndag er det fra klokken 11:00 til klokken 13:00”, siger Ulla Stolberg fra Ahlmannsparkens Cafeteria.

Torsdag den 16. feb. 2023 kl. 16.00 i idrætslokale 3 Ahlmannsparken Gråsten. (i kælderen) REFERAT: 

.               Valg af referent  

Hanne er valgt.

.               Valg af dirigent  

Frida er valgt.

.               Formandens beretning

Mundlig

Tillæg til formandsberetningen på baggrund af bestyrelsesmøde dd.

  • Vi har fået afslag på vores ansøgning til § 18 puljen – vedrørende tilskud til Ældre i Kørestol på Indkøb2023.

Begrundelse: Vi har en formue på mere end 30.000 kr. som ikke er hensat til målrettede aktiviteter i ansøgningsperioden, vi indstilles ikke til et tilskud, da det skønnes, at vi vil kunne gennemføre de ansøgte aktiviteter uden et § 18 tilskud.

  • I samråd med Ahlmannsparkens Cafeteria, her jeg, på opfordring flere steder fra, overvejet at opstarte ”Fællesspisning for alle med Glæde af fælleskaber” en gang i måneden, med alle forstås også ikke medlemmer, på den måde kunne der jo komme flere medlemmer. Jeg får aftalt en god pris med Ahlmannsparkens Cafeteria, som så bliver egenbetalingen. Måske jeg kan finde lidt underholdning af og til. 
  • Lige nu betaler KGGO for kaffe og kage, til Netværksmøde og til Dart.
  • Jeg mener det er på sin plads at vi begynder at se os om efter en næstformand, der er jo ingen af os der lever for evigt, og jeg håber inderligt at foreningen KGGO kører videre når jeg en gang ikke er der mere.

Beretningen og tillægget er godkendt

4.Regnskabsaflæggelse og fastsættelse af kontingent.

Regnskabet for 2022 fremlægges. Jf. bilag. 

Der besluttes at vi holder fast i det hidtidige kontingent, på kr. 200,- årligt. 

Regnskabet er godkendt

5.Behandling af indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Ingen indkommende forslag.   

6.Valg til Bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Henning Callesen ønsker ikke genvalg, Bestyrelsesmedlem Conny Pedersen ønsker genvalg.

Lotte Petersen er enstemmig valgt som bestyrelsesmedlem.   

7.Valg af bestyrelsessuppleanter (vælges for et år) Birgit Odelia Mathiesen ønsker genvalg, Maria Nebel ønsker ikke genvalg.

Margrethe Holm er enstemmigt valgt som suppleant. 

8.Eventuelt.