Bestyrelsen

Formand Svend Schütt  (på valg ulige årstal) mail@kggo.nu


Bestyrelsesmedlem Kim Christensen   (på valg lige årstal)

Kasserer Susan Rehfeldt (på valg lige årstal)

Bestyrelsesmedlem  Christen Mathiesen  (på valg lige årstal)

Bestyrelsesmedlem Lotte Petersen (på valg ulige årstal)

Bestyrelses medlem Conny Pedersen (på valg ulige årstal)

Bestyrelsessuppleanter (vælges for et år) Birgit Odelia Mathiesen

Bestyrelsessuppleanter (vælges for et år) Margrethe Holm