Bestyrelsen

Formand Svend Schütt  (på valg ulige årstal) mail@kggo.nu


Bestyrelsesmedlem Kim Christensen   (på valg lige årstal)

Kasserer Susan Rehfeldt (på valg lige årstal)

Bestyrelsesmedlem  Christen Mathiesen  (på valg lige årstal)

Bestyr.m.  Henning Callesen    (på valg ulige årstal)

Bestyrelsesmedlem  Conny Pedersen   (på valg ulige årstal)

Suppleant Birgit Odelia Mathiesen  valgt for et år

Suppleant Maria Nebel valgt for et år