Bestyrelsen

Formand Svend Schütt  (på valg ulige årstal) mail@kggo.nu


Bestyr.m. Kim Christensen   (på valg lige årstal)

Kasserer Susan Rehfeldt (på valg lige årstal)

Bestyr.m.  Christen Mathiese  (på valg lige årstal)

Bestyr.m.  Henning Callesen    (på valg ulige årstal)

Bestyr.m.  Conny Jørgensen   (på valg ulige årstal)

Suppleant Birgit Odelia Mathiesen  valgt for et år

Suppleant Maria Nebel valgt for et år