Bestyrelsen

Formand Svend Schütt  (på valg ulige årstal) mail@kggo.nu


Bestyr.m. Kim Christensen   (på valg lige årstal)

Kasserer Susan Rehfeldt (på valg lige årstal) susanr@live.dk

Bestyr.m.  Christen Mathiese  (på valg lige årstal) 1fos@dlgtele.dk

Bestyr.m.  Henning Callesen    (på valg ulige årstal) henning.callesen@Jubii.dk

Bestyr.m.  Carl Pedersen   (på valg ulige årstal) Calli@outlook.dk

Suppleant Birgit Odelia Mathiesen  valgt for et år

Suppleant Conny Jørgensen valgt for et år