Hvem/hvad er KGGO

Tilbage i 2012 sad jeg derhjemme helt alene, jeg havde i nogle år kæmpet med mig selv om at finde mig tilrette i en helt ny verden, en verden i kørestol. Det var jo ikke kun mig selv jeg kæmpede imod, nej det var også sundheds systemet og det offentlige system, alt i alt en ulige kamp. Da jeg, med årene havde fundet mig tilrette i den nye verden, fik jeg overskud til at tænke i nye baner.

Nu kom ideen så at jeg ville afholde en ringridning i Gråsten, ikke et af den kendte art men et ringridning for kørestolsbrugere, det skulle naturligvis være med tombola, musik, optog, grillpølser, taler og alt det andet der hører et ringridning til. For at sikre mig at der så også var publikum, så valgte jeg at gøre det til Torvedagene i Gråsten, jeg fik en snak med Torvedagsudvalget, de mente helt klart at det var frisk gjort og ville stille Jernbanegade til rådighed for arrangementet.

Ja hvorfor nu alt det postyr, jeg havde jo egentlig regnet med at jeg på den måde kunne finde andre ligestillede, men her tog jeg fejl 80% af deltagerne var nogen jeg havde allieret mig med, som slet ikke var kørestolsbrugere, men bare var med for at fylde op.

Torvedagene i Gråsten nærmede sig, KørestolRingridningen var med i programmet, nu var der ingen vej tilbage, dagen kom og det blev et brag af en succes.

Da der var gået nogle dag hvor jeg sundede mig, så gjorde jeg op med mig selv, var det nu også det hele værd, jeg stod stadig alene ingen nye ligestillede venner.

Jeg lavede et nyt tilløb, jeg ville finde nye venner der lige som jeg selv sad i kørestol, eller i det mindste var gangbesværede.

Jeg annoncerede i dagspressen at jeg den 24/10 2013 ville sidde i cafeteria i Ahlmannsparkens og vente på at der dukkede flere op, jeg var spændt, meget spændt.

Yes!!!! Der kom i alt 5 andre, vi fik en rigtig god snak på kryds af alle deltagere, jeg havde i annoncen kort fortalt hvad hensigten var med at mødes, det var alle med på, vi ville gerne ud og opleve noget og gerne sammen med andre ligestillede. Der var enighed omkring at vi, nu vi var samlet, ville afholde en stiftende generalforsamling.

Nu var foreningen ”Kørestolsbrugere og gangbesværede i Gråsten og Omegn” så i gang, med en bestyrelse og det hele.

Jeg fik en aftale med Gråsten Plejecenter, at vi kunne mødes hver anden torsdag i deres lokaler. Der mødes vi stadig til vores netværksmøder, efterhånden som vi blev flere og flere til møderne så blev vi flyttet til at andet lokale, af hensyn til beboerne på Plejecentret der mente at vi støjede mere end de kunne acceptere, hvilket egentlig var forståeligt, vi hyggede og diskuterede, nogen gange går bølgerne lidt højt, både med latter og diskussioner, nu er vi blevet endnu flere, på et tidspunkt siger de nok stop, så må vi finde andet sted hen.

Da vi 30-10-2013 fik et CVR nr. Blev vi bedt om at finde en forkortelse på vores navn, da det ikke kunne være i ruden på en rudekuvert, det gjorde vi og Kørestolsbrugere og Gangbesværede i Gråsten og Omegn blev til KGGO.

Det vi beskæftiger os med i foreningen er at bygge broer, ja ikke på den måde men, vi hjælper folk, der af den ene eller anden grund har fået, fysisk eller psykisk handikap, med at finde en mening med hverdagen. Hjælper dem igennem den kommunale jungle af bureaukrati, finder aktiviteter som kunne have deres interesse, finder ud af hvad de har af kvalifikationer, ja i den stil, ALLE kan noget, sammen kan vi ALT.

Nogle af de aktiviteter vi for nuværende har på programmet:

Juleaften for alle i Gråsten (den 24/12 eftermiddag/aften)

Julehjælpsindsamling: Jul Med Hjertet i Gråsten

Ældre i Kørestol på indkøb

KørestolsRingridning

En årlig tornering i DartParadart m. spillere fra Danmark og Tyskland

Dart/ParaDart ugentlig

Vi er en af de bærende kræfter til det årlige Gråsten Æblefestival

Vi arrangerer udflugter/ture for vores medlemmer/frivillige

Vi er opfinderen af ÆBLEGRILLPØLSEN

Vi tilbyder Kurser i sikker kørsel i trafikken for El-scootere

Nu også modtager af GF Fondens nationale Trafiksikkerhedspris.

Når der dukker udfordringer op, så finder vi ud af hvordan vi i fællesskab kan løse dem, og holder liv i aktiviteten.

Medlemmer, frivillige og brugerne mødes ved næsten alle højtider hvor vi hygger og holder sammenskuds gilde, det gør vi rundt omkring hvor der nu lige er plads til os.