GENERALFORSAMLING

Hermed indbydes medlemmer af KGGO og andre interesserede til den ordinære generalforsamling.

Torsdag den 16. feb. 2023 kl. 16.00 i idrætslokale 3 Ahlmannsparken Gråsten. (i kælderen)

DAGSORDEN:

1.                  Valg af referent

2.                  Valg af dirigent

3.                  Formandens beretning

4.                  Regnskabsaflæggelse og fastsættelse af kontingent

5.                  Behandling af indkomne forslag Skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

6.                  Valg til Bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Henning Callesen ønsker ikke genvalg, Bestyrelsesmedlem Conny Pedersen ønsker genvalg

7.                  Valg af bestyrelsessuppleanter (vælges for et år) , Birgit Odelia Mathiesen ønsker genvalg, Maria Nebel ønsker ikke genvalg

8.                  Eventuelt

Sædvanen tro er foreningen vært ved et traktement.

Tilmelding til Svend på SMS 61714607 eller på mail@kggo.nu senest torsdag den 9. februar.

På bestyrelsens vegne

Svend Schütt Formand KGGO

Alle KGGO´s medlemmer og frivillige nu fået tilbudt en Hoodie / Hættetrøje, dette er resultatet at en af rigtig mange ansøgninger som KGGO´s dygtige fundraiser, Jette Kubiak-Schwarz har kreeret.
Jette kreerede og sendte en ansøgning til E.H. Rasmussens Fond, fonden og bestyrelsen er desværre nedlagt nu, men vi nåede at blive tilgodeset af bestyrelsen med nogle af fondens sidste penge, hvilket vi er rigtig glade for, da fonden er nedlagt kan vi ikke takke for at være blevet tilgodeset, men vi kan sende en stille tanke til skibsrederen, og det gør vi så.

15.000 kroner fra TrygFonden

På dette bilde ses overrækkelsen af donationen, desværre så kom damen TrygFonden ikke, men pengene var gået ind på kontoen.
Der var i august 2022, lagt op til det helt store comeback for Gråsten KørestolsRingridning, der, med foreningen KGGO i spidsen, genoptog den årlige tradition som vært for foreningens særegne bud på en festlighed i KørestolsRingridningens ånd.
 
Efter de seneste to års Corona-relaterede aflysninger af ventet var det med stor glæde, at foreningen KGGO kunne løfte sløret for en opgradering af det forestående arrangement og den er blevet muligt med en donation på 15.000 kroner fra TrygFonden.
 
“Det var igen ved hjælp af vores engagerede medlem Jette Kubiak-Schwartz, at vi fik donationen fra TrygFonden. Hun skrev en ansøgning om starthjælp til at få KørestolsRingridnings-arrangementet på hjulene igen efter Corona-krisen, og det fik vi”.
Opgraderingen var et musiktelt hvor Steffan Grarups orkester underhold fra start til slut.

Den første der var på pletten var Klaus, det var ham der havde tilbudt at lave maden og så kom Jeppe som satte juletræet på fod, Juletræet som er doneret af familien Britt Bentzen.

Inden kl. var halv tre var hele staben af frivillige mødt ind, og havde forberedt det grove, selve op pyntningen skulle gæsterne jo være med til når de kom.

Så kom Quorp’s Busser APS med nogle af gæsterne, alle var i feststemning, da først Juletræet var færdig pyntet så kom gæsterne også i feststemning, langsomt kom der hele tiden flere til, mens der blev sunget julesange, drukket kaffe og spist julesmåkager og konfekt.

Arrangøren havde glemt at pakke juleservietterne, så dem var Bente lige hjemme og hente.

Bordet var dækket, vi sad i det tilstødende lokale og sang, julesange, Anna, Monica, Knud A, Susanne og jeg, vi sad og hyggede med gæsterne, klokken nærmede sig 17, og så kom Signe også, hun havde tilbudt at hjælpe med servering.

Signe bor til dagligt i Aarhus, men holdt Jul i Egernsund vår hun har sine rødder.

Knud P gik konstant rundt og tykkede, om han opholdt sig i stuen eller kom fra køkkenet, så tykkede han på et eller andet, dog holdt han munden i ro mens vi sang.

Nu kom den sidste gæst, og Knud P bad os sætte os til bordet, pludselig var der en livlig trafik mellem spisestuen og køkkenet, og spisestuen fyldtes med duften at flæskesteg, kalkun rødkål og alt det anden som var blevet tilberedt i køkkenet. Nu sad vi alle rundt om bordet og nød den lækre mad som Klaus havde tilberedt, Knud P tykkede stadig, men nu var det så ikke så i øjnefaldende.

Da vi kom til desserten, som jo var Klaus´s hjemmelavede risalamande, ja så blev der igen meget stille, nu gjaldt det jo om at få den mandel fundet, jeg havde stillet mandelgaven på det bord der var mest plads på, men nej sådan skulle det ikke være, Knud P hentede den fluks over til det bord han selv sad ved, og hvem fik så den mandel, det gjorde Monica, og hvor sad hun, hun sad da ved det andet bord, så nu fik Knud P så lov til at gå over med mandelgaven igen.

Pludselig spørger Susanne, skal vi slet ikke synge flere Julesange, nåå jo da, og sanghefterne blev fluks delt ud igen, Gine kunne som så mange gange tidligere, slet ikke vente til der var blevet valgt hvilken sang vi skulle synge, hun var længe begyndt, og vi fandt den sang hun have valgt og sang så med, Gine var alderspræsidenten den aften, hun er over 90, og fuld at energi og historier fra en tid som de fleste af os slet ikke kender til.

Mens den sidste kaffe og julekonfekt blev nydt så blev der lige sagt Julegaver, nåå ja, dem skal vi da også have delt ud, i år havde jeg gjord mig mere umage med at købe personlige gaver, og fået hjælp fra forretningerne, jeg synes selv det er lykkedes mig meget godt, bortset fra en enkelt, men det husker jeg til næste år.

Nu var dagens program nået, og gæsterne begyndte at tage afsked, Fif kom med bussen og tog de sidste gæster med hjem, alle fik sædvanen tro, mad medhjem, så nogen havde pakket mens andre vaskede op og gjorde klar til kaffen.

Jeg vil hermed benytte lejligheden til at sige tak til Monica, Knud, Klaus, Anna, Signe, Susanne, Jeppe, Knud, og Bente for en fantastisk aften.

Tak til Morten fra Den Gamle Skomager, som donerede alle drikkevarerne og tak til Blomstertorvet som donerede blomster til bordpynt.

Da vi holdt et lille formøde ugen før Jul, aftalte vi at vi lige ville evaluere inden vi tog hjem, ja det blev så ikke lige til nogen den aften, så vi må jo lige mødes igen, mens vi stadig kan huske hvad det skete, så vi kan få evalueret denne hyggelige aften.