14. FEBRUAR 2019 kl. 17.00 på GRÅSTEN PLEJECENTER, KYSTVEJ 1, GRÅSTEN

Dagsorden iflg. vedtægter :
1 Valg af dirigent
2 Valg af referent
3 Valg af 2 stemmetællere
4 Bestyrelsens beretning
5 Arbejdet fremover, herunder budget
6 Indkomne forslag
7 Fastsættelse af kontingent
8 Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er :
Svend Schütt, Carl Chr. Pedersen (Calli) og Henning Callesen (alle er villige til genvalg)
9 Valg af 2 suppleanter. På valg er :
Marianne Külper og Birgit Mathisen (begge er villige til genvalg)
10 Eventuelt


KGGO er vært ved Kong Fiddes Livret – der kan købes øl og vand
HUSK at ændringsforslag skal være formanden i hænde senest 31. januar
Tilmelding senest 7. februar nødvendig pga. forplejning
til mail@kggo.nu eller SMS til 61 71 46 07
På bestyrelsens vegne
Svend Schütt


Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring på generalforsamling den 14. februar 2019 :
§ 2 stk. 1-1 :
Nuværende tekst : foreningens formålsparagraf er at danne et socialt netværk af ligesindede med et handicap. En forening, hvor man kan mødes, udveksle erfaring og lave arrangementer. Vi skal ikke være en brokkeforening, men en forening, hvor vi vil tage positive briller på. Vi vil have det bedste ud af livet og situationen og ikke fylde hverdagen med ærgrelser og brokkerier.
Ændring : foreningens formålsparagraf er at danne et socialt netværk af ligesindede med et handicap. En forening, hvor man kan mødes, udveksle erfaring, lave arrangementer og deltage i sportsaktiviteter. Vi skal ikke være en brokkeforening, men en forening, hvor vi vil tage positive briller på. Vi vil have det bedste ud af livet og situationen og ikke fylde hverdagen med ærgrelser og brokkerier.


Begrundelse : ved optagelse i andre sportsklubber har foreningen erfaret, at det kan have betyd-ning, at det fremgår tydeligt i vores vedtægter, at vi har sportsaktiviteter.


§ 7 stk. 1 :
Nuværende tekst : foreningens aktiviteter koordineres og ledes under ansvar overfor generalfor-samlingen af en bestyrelse på max. 7 personer, hvor 1 plads stilles til rådighed for en repræsen-tant fra den kommune, som yder økonomisk støtte til foreningen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Det bør tilstræbes, at bestyrelsen ikke udskiftes med mere end halvdelen det samme år. Formand er på valg i ulige årstal og kasserer er på valg i lige årstal.


Ændring : foreningens aktiviteter koordineres og ledes under ansvar overfor generalforsamlingen af en bestyrelse på max. 7 personer, hvor 1 plads stilles til rådighed for en repræsentant fra den kommune, som yder økonomisk støtte til foreningen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Det bør tilstræbes, at bestyrelsen ikke udskiftes med mere end halvdelen det samme år. Formand er på valg i ulige årstal og kasserer er på valg i lige årstal.

Begrundelse : suppleanters valgperiode fremgår ikke tydeligt i vores nuværende vedtægter

Indkald i PDF

Regnskab i PDF

KGGO sørger for at også kørestolsbrugere og gangbesværede ældre, kan komme på indkøb en gang ugentligt. Vi oplever fortiden et stigende behov for denne service, vi har derfor nu brug for flere frivillige. Afgang Dalsmark 21 hver tirsdag kl. ca. 09.30 bussen kører rundt og opsamler brugerne og kører så til Ulsnæscentret hvor der står nogle af vores frivillige, for at hjælpe med indkøbene, bussen kører så retur igen kl. ca. 11.30

Vi har et fast team og så har vi nogle afløsere, som vi ringer til efter behov.

Kunne du være interesseret så kontakt mig venligst, enten her elle på 61 71 46 07

Så ringer året 2018 snart ud, men heldigvis kan vi se frem til et aktivt 2019 med endnu flere aktiviteter.

KGGO er på stedet igen den 24/12 hvor vi fejrer juleaften for alle dem, der ikke ønsker at holde juleaften alene, jeg deltager selv hvert år, det er super hyggeligt.

Hvis du ønsker at donere et lille bidrag til os, vil det blive taget imod med kyssehånd.

Juleaften for alle i Gråsten bliver den sidste begivenhed for 2018 men i 2019, vil vi selvfølgelig være klar igen med de sædvanlige aktiviteter.

Nytår er tidspunktet hvor vi alle kigger tilbage på året der gik. Vi mindes alle de minder man har skabt dér, gode såvel som mindre gode. Det er tidspunktet hvor hele året ligesom bliver genoplevet på få øjeblikke. 2018 har været et smukt, skønt, anderledes, fantastisk og ikke mindst begivenhedsrigt år for mig. Det har været et år fyldt med forandringer, oplevelser, opdagelser, nye bekendtskaber og meget, meget mere.Mennesker er forskellige og samfundet har brug for forskellige mennesker med hver deres evner og talenter, deres måde at virke på.Den ene er talknuser, den anden forstår sig på teknik. Én er god til at få kunder i butikken, eller kan få en forretning op at stå. Nogle har det talent at kunne lære fra sig, mens andre har en evne til at drage omsorg for børnene og de ældre eller de syge. Andre vil helst fordybe sig i bøgerne og se verden åbne sig derfra. Nogle er så dygtige med deres hænder, at man næsten ikke forstår, hvordan det går til.Hver og én gør vi, hvad vi kan. Når det går fremad, har vi brug for alle kræfter, ja, for flere end vi selv har.Livet går op og ned. 

Det vigtigste er, at vi har mennesker, som står os nær. Derfor går min nytårshilsen her især til alle, der har haft svære stunder i det gamle år og til hver og en, som må sidde alene.
Jeg ønsker, at det nye år må bringe håb og glæde til alle.

Handicap Stævne i Ahlmannsparken Med og Uden Handicap

Juleaften for alle i Gråsten (den 24/12 eftermiddag / aften)

Julehjælpsindsamling: Jul Med Hjertet i Gråsten

KørestolsRingridning

Nu også modtager af GF Fondens nationale Trafiksikkerhedspris

ParaDart

ParaKegling

Vi arrangerer udflugter / tur for vores medlemmer / frivillige

Vi er en af ​​de bidragende kræfter i den årlige Gråsten Summer Festival

Vi er opfinderen af ​​ÆBLEGRILLPØLSEN

Vi har en parallel cyklus, som alle kan låne

Vi tilbyder Kurser i sikker kørsel i trafikken til El-scootere

Ældre i Kørestol på indkøb

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til jer alle, der har støttet vores aktiviteter.

Der er åbenbart plads til flere supportmedlemmer.

Jeg ønskede en god jul og et godt nytår til jer alle ….

Bestyrelsesformand

Svend Schütt

KGGO

v / Svend Schütt

Dyrkobbel 141E

6300 Gråsten

61 71 46 07

Mail: mail@kggo.nu

www.kggo.nu

CVR-nummer: 35310185

AL Bankreg. 5397 Kontonr. 0243492

MobilePay 61714607