Igen i år har KGGO været med til årets Fritidsfest ved Sønderborg Kommune.

Lige som i 2017 var jeg indstillet til at modtage en pris, i 2017 var det SIB prisen Årets nye initiativ, i 2022 var det Danfoss prisen Årets ildsjæl.

Også i år er jeg utrolig stolt og beæret over at være blevet indstillet til Danfoss prisen Årets ildsjæl. Prisen gik til Martin Tillykke Martin Petersen med prisen.

Stor tak til Jette Grau som har indstillet mig. Jeg har ladet mig fortælle at der er flere der har indsendt en indstilling på mig, men de er tilsyneladende ikke nået frem, også en stor tak til jer.    

Indstilling til Årets Ildsjæl i Sønderborg Kommune.

Jeg indstiller hermed Svend Schütt, formand og stifter af KGGO

(Kørestolsbrugere og gangbesværede i Gråsten og omegn) til Årets Ildsjæl i Sønderborg Kommune.

Baggrund for indstillingen:

Svend Schütt er virkelig en ildsjæl, der brænder for at synliggøre og forbedre kørestolsbrugere og gangbesværedes vilkår i vores samfund.

Trods de store fysiske udfordringer Svend personligt i hans dagligdag kæmper med, har han alligevel et kæmpe psykisk overskud til at hjælpe de mange andre i samme eller lignende situation.

Svend har i mange år mærket, at hans fysiske helbred blev tiltagende dårlig. Der har været mange udfordringer i at finde sig til rette i de kommunale systemer. Der skal søges om hjælpemidler til at få en dagligdag til at fungere, samtidig med, at man skal forholde sig til, at livet i en kørestol er en realitet.

Trods de mange udfordringer har Svend altid valgt at se muligheder frem for begrænsninger. Med meget empati, vilje af stål og et kæmpe engagement har Svend, siden den stiftende generalforsamling 24.10.2013, været bestyrelsesformand for KGGO.

I KGGO har de et netværk. Et netværk, hvor hovedformålet er at danne netværk, som den enkelte kan bruge i hverdagen. F.eks. mødes man til alsang, kortspil, lottospil eller dart.

Netværket mødes hver 2. torsdag, hvor man mødes og snakker om de

hverdagsudfordringer, den enkelte har, og man prøver i fællesskab at finde løsninger.

KGGO har også en større gruppe af frivillige, som hjælper med utroligt mange ting ved alle de forskellige aktiviteter, som Svend Schütt og KGGO deltager aktivt og synligt i f.eks.: ” Ældre i kørestol på indkøb”,

Æblefestivallen i Gråsten, Torvedage i Gråsten, opsætning af udlejningsscene og KørestolsRingridning. Ved alle disse aktiviteter er det Svend Schütt, der er koordinator af de frivillige og manden med overblikket. Det kan være en udfordrende opgave, idet der ofte og pludseligt er mangel på frivillige.

Svend Schütt var med stor energi og jernvilje med til at forsøge at bevare fodgængerfeltet på Sildekulevej ved Gråsten Plejecenter.

Svend Schütt var med til at starte ParaDart Danmark, hvor de spiller dart med hele verdenen.

Her er Svend Schütt bl.a. webmaster og ansvarlig for opslag på de sociale medier. I ParaDart Danmark arbejder man for synlighed og forståelse af ParaDart. Blandt store turneringer, som Svend og de frivillige deltager i, skal nævnes Winmau World Open og Linak Open.

Der er stadig mange spændende ting, der kunne uddybes bl.a. ” Juleaften for alle”, som afholdes d.24.december med lækker mad, juletræ og gaver.

For at indsamle midler til dette flotte arrangement, arrangerer Svend sammen med de frivillige i KGGO et stort og velbesøgt lottospil.

Svend er også synlig i tiden op mod jul i SuperBrugsen i Gråsten, hvor han samler ind til julehjælp til borgere, der søger julehjælp hos Gråsten og Adsbøl sognes Menighedsråd. Også her bliver der brugt meget tid og energi på at hjælpe andre.

Jeg håber, at min indstilling af Svend Schütt til Årets Ildsjæl i Sønderborg Kommune, vækker jeres interesse for en inspirerende, synlig og dygtig frivillig i vores samfund.

De bedste hilsner Jette Grau, Billund.