Jul med ❤ i Gråsten.

Jeg har onsdag d.26.10.2022 været til møde med Gråsten-Adsbøl Sogne Menighedsråd. På mødet påpegede jeg endnu engang, at indsamlingen Jul med hjertet i Gråsten, er en indsamling som undertegnede/KGGO har startet og står for. Vi alene har valgt at donere vores indsamling til Gråsten-Adsbøl Sogns Menighedsråd.

Denne indsamling er af stor betydning for mig personligt, idet jeg ved, at rigtig mange medborgere har brug for hjælp i julen.

Jeg/KGGO samler ind i SuperBrugsen Gråsten d. 8. og 9. og 10. december, som vi har aftalt med Superbrugsen Gråsten I år vil donationen igen gå til Gråsten-Adsbøl Sogns Menighedsråd.

Vi ses i SuperBrugsen Gråsten til indsamling til ” Jul med ❤ i Gråsten”.

Husk også vores Jule Loppemarked. d. 12. og 13. november på adressen Dyrkobbel 141E i Gråsten.

Husk også vores KGGO´s JuleLotto i Egernsundhallen, Høllevej 4 d. 26.november kl. 13.30, hvor det samlede overskud går til Juleaften for alle i Gråsten.

Vi ses Svend/KGGO

1) Valg af ordstyrer

Svend blev enstemmig valgt som ordstyrer.

Ekstra ordinært generalforsamling er rettidigt varslet og der er 14 deltagere.

2)  Valg af referent

Hanne blev enstemmigt valgt som referent.

3)  Indkommende forslag

Generalforsamlingen vedtog begge vedtægtsændrings fåreslag

St. 2. Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen, og betales 1. januar

Kontingentbetaling giver mulighed for at deltage i alle foreningens aktiviteter med undtagelse af ældre i kørestol på indkøb

Begrundelse:

Ét kontingent er lettere at administrere for alle.

Vedtages ændringen, træder den i kraft med det samme.

4) Eventuelt

KGGO´s protektor blev drøftet, men det blev henvist til et bestyrelsesmøde.

Alle kan med vedtægtsændringen blive medlem af KGGO.

Sms-liste til netværksmøde drøftes. Alle får sms hver anden torsdag om deltagelse i netværksmøde.

Med venlig hilsen

Hanne Frederiksen

Se vedtægter her