REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Torsdag den 16. feb. 2023 kl. 16.00 i idrætslokale 3 Ahlmannsparken Gråsten. (i kælderen) REFERAT: 

.               Valg af referent  

Hanne er valgt.

.               Valg af dirigent  

Frida er valgt.

.               Formandens beretning

Mundlig

Tillæg til formandsberetningen på baggrund af bestyrelsesmøde dd.

  • Vi har fået afslag på vores ansøgning til § 18 puljen – vedrørende tilskud til Ældre i Kørestol på Indkøb2023.

Begrundelse: Vi har en formue på mere end 30.000 kr. som ikke er hensat til målrettede aktiviteter i ansøgningsperioden, vi indstilles ikke til et tilskud, da det skønnes, at vi vil kunne gennemføre de ansøgte aktiviteter uden et § 18 tilskud.

  • I samråd med Ahlmannsparkens Cafeteria, her jeg, på opfordring flere steder fra, overvejet at opstarte ”Fællesspisning for alle med Glæde af fælleskaber” en gang i måneden, med alle forstås også ikke medlemmer, på den måde kunne der jo komme flere medlemmer. Jeg får aftalt en god pris med Ahlmannsparkens Cafeteria, som så bliver egenbetalingen. Måske jeg kan finde lidt underholdning af og til. 
  • Lige nu betaler KGGO for kaffe og kage, til Netværksmøde og til Dart.
  • Jeg mener det er på sin plads at vi begynder at se os om efter en næstformand, der er jo ingen af os der lever for evigt, og jeg håber inderligt at foreningen KGGO kører videre når jeg en gang ikke er der mere.

Beretningen og tillægget er godkendt

4.Regnskabsaflæggelse og fastsættelse af kontingent.

Regnskabet for 2022 fremlægges. Jf. bilag. 

Der besluttes at vi holder fast i det hidtidige kontingent, på kr. 200,- årligt. 

Regnskabet er godkendt

5.Behandling af indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Ingen indkommende forslag.   

6.Valg til Bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Henning Callesen ønsker ikke genvalg, Bestyrelsesmedlem Conny Pedersen ønsker genvalg.

Lotte Petersen er enstemmig valgt som bestyrelsesmedlem.   

7.Valg af bestyrelsessuppleanter (vælges for et år) Birgit Odelia Mathiesen ønsker genvalg, Maria Nebel ønsker ikke genvalg.

Margrethe Holm er enstemmigt valgt som suppleant. 

8.Eventuelt.