Indkaldelse til ordinær generalforsamling


Der afholdes ordinær generalforsamling i KGGO den 21/03-2024 kl. 17.00 i BHJ Salen Ahlmannsparken Gråsten. Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetæller 2 personer.

4. Formandens beretning

5. Kassererens fremlæggelse af regnskab

6. Fastsættelse af kontingent

7. Indkommende forslag

8. Valg af bestyrelse

A. 2 suppleanter: Bestyrelsessuppleanter Birgit Odelia Mathiesen (Genopstiller) Bestyrelsessuppleanter Margrethe Holm (Genopstiller)

C. Ny Bestyrelsesmedlem (vælges for 1 år)

  1. Eventuelt

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig. Tilmelding inden den 14. marts på sms til 61714607 Generalforsamlingen starter kl. 17.00 efterfulgt af aftensmad og en øl/vand, som KGGO er vært ved.