Referat af åben ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 19. oktober

1) Valg af ordstyrer

Svend blev enstemmig valgt som ordstyrer.

Ekstra ordinært generalforsamling er rettidigt varslet og der er 14 deltagere.

2)  Valg af referent

Hanne blev enstemmigt valgt som referent.

3)  Indkommende forslag

Generalforsamlingen vedtog begge vedtægtsændrings fåreslag

St. 2. Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen, og betales 1. januar

Kontingentbetaling giver mulighed for at deltage i alle foreningens aktiviteter med undtagelse af ældre i kørestol på indkøb

Begrundelse:

Ét kontingent er lettere at administrere for alle.

Vedtages ændringen, træder den i kraft med det samme.

4) Eventuelt

KGGO´s protektor blev drøftet, men det blev henvist til et bestyrelsesmøde.

Alle kan med vedtægtsændringen blive medlem af KGGO.

Sms-liste til netværksmøde drøftes. Alle får sms hver anden torsdag om deltagelse i netværksmøde.

Med venlig hilsen

Hanne Frederiksen

Se vedtægter her