Indkaldelse til KGGO´s ordinær generalforsamling 2021

Indkaldelse til KGGO´s ordinær generalforsamling 2021

Torsdag den 23. sep. kl. 16.00 i Ahlmannsparken, KGGO´ ParaDart lokale i kælderen, Idrætslokale 3

Dagsorden

1.                   Valg af dirigent

2.                   Valg af referent

3.                   Valg af stemmetæller 2 personer

4.                   Formandens fremlæggelse beretning

5.                   Kassererens fremlæggelse af regnskab

6.                   Fastsættelse af kontingent

7.                   Arbejdet fremover

8.                   Indkommende forslag

9.                   Valg af bestyrelse

På valg er:

Formand, Svend Schütt – genopstiller

Bestyrelsesmedlem, Henning Callesen – genopstiller

Bestyrelsesmedlem Calli – Genopstiller ikke

10. Valg af suppleant(er)

Birgit Odelia Mathiesen– genopstiller

og Conny Jørgensen – genopstiller

11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Af hensyn til forplejning og Corona situationen så er tilmelding nødvendigt, senest den 16, sep. til Formanden på tlf. 61714607, i form af SMS eller på mail@kggo.nu

Med venlig hilsen

På Bestyrelsens vejene

Svend Schütt