Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Dato. onsdag d. 19. okt. kl. 14.00 i idrætslokale 3 kælderren Ahlmannsparken.
Dagsorden
1) Valg af ordstyrer
2) Valg af referent
3) Indkommende forslag
4) Eventuelt
Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Forslag til vedtægtsændringer 19.10.2022
Nuværende ordlyd:
§9. REGNSKAB, BUDGET OG KONTINGENT
stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
stk. 2. Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen, og betales 1. jan.
Netværk medlemskab årligt kr. 200
Familie medlemskab årligt kr. 300
Støtte medlemsskab årligt kr. 100 eller mere
Dart medlemskab årligt kr. 100
Forslag til ændring:
St. 2. Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen, og betales 1. januar
Kontingentbetaling giver mulighed for at deltage i alle foreningens aktiviteter med undtagelse af ældre i kørestol på indkøb
Begrundelse:
Ét kontingent er lettere at administrere for alle.

Vedtages ændringen, træder den i kraft med det samme og derfor foreslås følgende:
Nuværende ordlyd:
§3. BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB
stk. 1.
Som medlem kan optages enkeltpersoner, som er helt eller delvist afhængig af et hjælpemiddel. Desuden kan optages gangbesværede samt andre, der støtter foreningens mål.
stk. 1.1 Hvis et medlem ønsker, at en ledsager er med til foreningens netværksmøder og arrangementer, selvom ledsageren ikke har et handicap, så er det ok. Dog skal medlemmet så betale familiemedlems-kontingent.
Forslag til ændring:
Stk. 1.1 slettes
Begrundelse:
Der findes ikke længere noget familie-kontingent.