16. maj 2022

Fra venstre, Conny Pedersen, Kim Christensen, Karina Schrøder, Svend Schütt og Jette Kubiak Schwartz

KGGO-medlemmer glæder sig over håndsrækningen. Foto: Ole Kæhler

Der er lagt op til det helt store comeback for Gråsten KørestolsRingridning, der, med foreningen KGGO i spidsen, genoptager den årlige tradition som vært for foreningens særegne bud på en festlighed i KørestolsRingridningens ånd.

Efter de seneste to års Corona-relaterede aflysninger af ventet er det med stor glæde, at foreningen KGGO kan løfte sløret for en opgradering af det forestående arrangement og den er blevet muligt med en donation på 15.000 kroner fra TrygFonden.

“Det er ved hjælp af vores engagerede medlem Jette Kubiak-Schwartz, at vi fik donationen fra TrygFonden. Hun skrev en ansøgning om starthjælp til at få KørestolsRingridnings-arrangementet på hjulene igen efter Corona-krisen, og det fik vi”, fortæller formanden for KGGO, Svend Schütt.

Jette Kubiak-Schwartz er frivillig i foreningen og har stor erfaring med fundraising fra sine tidligere indsatser som frivillig i, blandt andet, Røde Kors.

”Jeg er så glad for, at vores ansøgning til TrygFonden gav pote, for det her er bare en skøn og livgivende forening, som har fortjent en ekstra håndsrækning, så de kan fortsætte deres store initiativ med at markere sig og bringe festlig stemning til byen”, siger Jette Kubiak-Schwartz. Den traditionelle KørestolsRingridning Gråsten er en fest i sig selv – med optog, musik, tombola og salg af ringriderpølser, – og i år er de klar igen – takket være den fine håndsrækning fra TrygFonden.

TrygFonden får hvert år et stort antal ansøgninger, de skal sortere i og vælge imellem. Det er, rundt regnet, 60 procent af ansøgningerne, de vælger at sende videre til de regionale råd, og derfra foregår udvælgelsen af de endelige modtagere af støtten.

Hos TrygFonden er der en helt klar forklaring på, hvorfor valget om den økonomiske donation tilfaldt foreningen KGGO:

“Vi har lagt stor vægt på at selve initiativet var unikt, og samtidig at ansøgningen var specifik og konkret i forhold til behovet og formålet med hjælpen. Foreningen søgte om en hjælp til at genoptage et godt initiativ oven på en krisetid med Corona, og det var et her og nu-behov, vi hurtigt kunne se en løsning på”, fortæller TrygFondens medarbejder, Pia Hansen.

Med mottoet ’Never Give Up’ er KGGO – takket være TrygFonden kommet igennem en længere krisetid med fornyet fart under hjulene og med skindet på næsen.

 

Igen i år har KGGO været med til årets Fritidsfest ved Sønderborg Kommune.

Lige som i 2017 var jeg indstillet til at modtage en pris, i 2017 var det SIB prisen Årets nye initiativ, i 2022 var det Danfoss prisen Årets ildsjæl.

Også i år er jeg utrolig stolt og beæret over at være blevet indstillet til Danfoss prisen Årets ildsjæl. Prisen gik til Martin Tillykke Martin Petersen med prisen.

Stor tak til Jette Grau som har indstillet mig. Jeg har ladet mig fortælle at der er flere der har indsendt en indstilling på mig, men de er tilsyneladende ikke nået frem, også en stor tak til jer.    

Indstilling til Årets Ildsjæl i Sønderborg Kommune.

Jeg indstiller hermed Svend Schütt, formand og stifter af KGGO

(Kørestolsbrugere og gangbesværede i Gråsten og omegn) til Årets Ildsjæl i Sønderborg Kommune.

Baggrund for indstillingen:

Svend Schütt er virkelig en ildsjæl, der brænder for at synliggøre og forbedre kørestolsbrugere og gangbesværedes vilkår i vores samfund.

Trods de store fysiske udfordringer Svend personligt i hans dagligdag kæmper med, har han alligevel et kæmpe psykisk overskud til at hjælpe de mange andre i samme eller lignende situation.

Svend har i mange år mærket, at hans fysiske helbred blev tiltagende dårlig. Der har været mange udfordringer i at finde sig til rette i de kommunale systemer. Der skal søges om hjælpemidler til at få en dagligdag til at fungere, samtidig med, at man skal forholde sig til, at livet i en kørestol er en realitet.

Trods de mange udfordringer har Svend altid valgt at se muligheder frem for begrænsninger. Med meget empati, vilje af stål og et kæmpe engagement har Svend, siden den stiftende generalforsamling 24.10.2013, været bestyrelsesformand for KGGO.

I KGGO har de et netværk. Et netværk, hvor hovedformålet er at danne netværk, som den enkelte kan bruge i hverdagen. F.eks. mødes man til alsang, kortspil, lottospil eller dart.

Netværket mødes hver 2. torsdag, hvor man mødes og snakker om de

hverdagsudfordringer, den enkelte har, og man prøver i fællesskab at finde løsninger.

KGGO har også en større gruppe af frivillige, som hjælper med utroligt mange ting ved alle de forskellige aktiviteter, som Svend Schütt og KGGO deltager aktivt og synligt i f.eks.: ” Ældre i kørestol på indkøb”,

Æblefestivallen i Gråsten, Torvedage i Gråsten, opsætning af udlejningsscene og KørestolsRingridning. Ved alle disse aktiviteter er det Svend Schütt, der er koordinator af de frivillige og manden med overblikket. Det kan være en udfordrende opgave, idet der ofte og pludseligt er mangel på frivillige.

Svend Schütt var med stor energi og jernvilje med til at forsøge at bevare fodgængerfeltet på Sildekulevej ved Gråsten Plejecenter.

Svend Schütt var med til at starte ParaDart Danmark, hvor de spiller dart med hele verdenen.

Her er Svend Schütt bl.a. webmaster og ansvarlig for opslag på de sociale medier. I ParaDart Danmark arbejder man for synlighed og forståelse af ParaDart. Blandt store turneringer, som Svend og de frivillige deltager i, skal nævnes Winmau World Open og Linak Open.

Der er stadig mange spændende ting, der kunne uddybes bl.a. ” Juleaften for alle”, som afholdes d.24.december med lækker mad, juletræ og gaver.

For at indsamle midler til dette flotte arrangement, arrangerer Svend sammen med de frivillige i KGGO et stort og velbesøgt lottospil.

Svend er også synlig i tiden op mod jul i SuperBrugsen i Gråsten, hvor han samler ind til julehjælp til borgere, der søger julehjælp hos Gråsten og Adsbøl sognes Menighedsråd. Også her bliver der brugt meget tid og energi på at hjælpe andre.

Jeg håber, at min indstilling af Svend Schütt til Årets Ildsjæl i Sønderborg Kommune, vækker jeres interesse for en inspirerende, synlig og dygtig frivillig i vores samfund.

De bedste hilsner Jette Grau, Billund.

Torsdag den 3. marts kl. 16.00 i Idrætslokale 3 i Ahlmannsparken

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetæller 2 personer

4. Formandens beretning

5. Kassererens fremlæggelse af regnskab

6. Fastsættelse af kontingent

7. Arbejdet fremover

8. Indkommende forslag

9. Valg af bestyrelse

På valg er:

Bestyrelsesmedlem, Christen Mathiesen – genopstiller

Kasserer Susan Rehfeldt – genopstiller

Bestyrelsesmedlem Kim Christensen – genopstiller

10. Valg af suppleant(er)

Birgit Odelia Mathiesen– genopstiller og Maria Nebel Johannsen – genopstiller

11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen

Af hensyn til forplejning så er tilmelding nødvendigt, senest den 25. februar, til Formanden på tlf.

61714607, gerne i form af SMS

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Så er tiden inde til at betale kontingent for det nye år
Kontingent til.
Netværket  200,- Familiekontingent 300,-
Dart  200,-
Støttemedlem 100,- (eller mere)
Vi har også støttemedlemmer der overfører 100,- hver måned.
Bankoverførsel AL Bank reg. 5397 Kontonr. 0243492
Eller  MobilePay 61714607
Hvis du sætter det til automatisk overførsel, så skal du ikke tænke på det til næste år.
KGGO
KGGO v/ Svend Schütt
Dyrkobbel 141 E 6300 Gråsten
61 71 46 07
Mail: mail@kggo.nu
www.kggo.dk
CVR-nummer: 35310185
AL Bank reg. 5397 Kontonr. 0243492
MobilePay 61714607
Husk at skrive i kommentarfeltet hvad indbetalingen er til

Riggelsen & Steen består af:
Allan Riggelsen på keyboard og sang Thomas Steen på guitar og sang.

Igen i år fik vi afholdt Juleaften for alle i Gråsten og omegn. Julen 2021 fik vi besøg af Riggelsen & Steen.Her et lille klip fra lydprøven. Riggelsen & Steen består af:Allan Riggelsen på keyboard og sang Thomas Steen på guitar og sang.Efter et times julemusik og sang, kaffe og julesmåkager fik vi leveret en super lækker Julemenu fra Farfars Køkken, med alt hvad der hører en traditionel Julemenu til.

http://riggelsenogsteen.dk/

KGGO´s Tilbageblik på 2021

Året 2021 har været endnu et år hvor man har måttet søge længe efter positive oplevelser og holde fast i dem der har været.

Vi har i 2021 ikke været på nogen ture, med netværket, som vi plejer, da restrektionerne endelig tillod det ja så var sommeren forbi. Vores netværksmøder har vi kunnet gennemføre det sidste halve år.

 Vores sociale ugentlige indkøbsture har vi også kunnet genoptage.

Det hele har dog også medført positive ting, som jeg mener vi bør holde fast i.

Vi har fundet ud af at hvis vi holder sammen, tænker positivt og agerer fornuftigt, så kan vi rigtig mange ting.

Vores Dart afdeling har næsten ikke været berørt af restrektionerne, jo vi skal spritte hænder og gå med mundbind, ind til vi er i lokalet, vi fik holdt vores Linak Open i ParaDart.

Vores lottospil til fordel for Juleaften for alle i Gråsten og omegn, har vi også kunnet gennemføre, med et flot resultat.

Jeg har en forventning om at Juleaften for alle i Gråsten og omegn, bliver gennemført i år, dog med restrektioner.

Jul med hjertet i Gråsten 2021

Vi har kunnet overrække rigtig mange varer og penge til Gråsten Adsbøl menighedsråd.

Vi ved allerede nu at 2022 starter med restrektionerne fra 2021, så må vi se hvor længe det varer.

Sammen kommer vi godt igennem Corona Krisen.

Nu har jeg kun tilbage at ønske alle samarbejdspartner, sponsorer, styttemedlemmer, familie venner og bekendte en rigtig glædelig Jul og et godt og lykkebringende nytår, pas godt på jer selv og hinanden.

Svend

 KGGO får hele 30% ekstra i sponsorstøtte det næste år
– se her, hvordan vi støtter ekstra 6. december 2021                                                                       Nyt fra dit sponsorteam       Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er hgkvh.pngKGGO får 30% ekstra støtte   Sammen med vores forhandlere giver vi i et helt år 30% ekstra støtte til KGGO, hver gang du tanker med OK Kort eller OK-appen.   Se hvordan vi støtter ekstra   Tip en ven: Støt nemt med OK-appen OK-appen har en feature, som gør det supernemt at invitere dine medlemmer til at støtte jeres klub eller forening – direkte i appen under ’Mig’ og ’Sponsorstøtte’. Nemt og hurtigt. Prøv appen her    

En stor tak skal lyde til alle jer der i går spillede med, jer der stillede borde og stole op, og pakkede sammen igen bagefter, jer der kontrollerede pladerne og bragte gevinsterne ud til dem der vandt, og til jer der stod for forberedelse og salg af mad og drikke, så tror jeg jeg har været hele vejen rundt.
Der var i alt 134 gevinster, det er virkelig flot.
Sönnichsen ure og smykker
Farfars Køkken
Gavekort Bruhns
2dreams
Rinkenæs Grillstegning
Kim og Conny
Bageriet Kock Gråsten
Teddy, Egernsund og Ulsnæs
SuperBrugsen Gråsten
Sven Ruder Managing Director at Dansk Fødevareimport Aps
Din Hørespecialist Gråsten
Garn fra Garn og tøj i Ulsnæs
Salon Sanne
Matas Gråsten
Benniksgaard BUTIK
Apoteket Gråsten
Føtex
AGROSAM ApS Rinkenæs
Sahva A/S Sønderborg

Husk, KGGO holder JuleLotto, til fordel for Juleaften for alle i Gråsten og omegn, søndag den 21. nov. fra kl. 14.00

Her ser du de mange fine gevinster.

Lotto gevinster 48 stk.

Gavekort

Sönnichsen ure og smykker, gavekort 200,-

2 stk. Gavekort Farfars Køkken á 500,-

2 stk. Gavekort  Bruhns á 200,-

2 stk. Gavekort 2dreams á 200,-

2 stk. Gavekort Rinkenæs Grillstegning á 250,-

2 stk. Gavekort Kim og Conny á 500,-

1 stk. Gavekort Bagerriet Kock Gråsten (verdi ca. 150,-)

2 gavekort til Teddy, Eernsund eller Ulsnæs

18 Kødpakker, SuperBrugsen Gåsten

4 gange 1 kg. Fars, okse eller gris

3 gange 1 kg. Korteletter  

2 gange 1 kg. Mørbrad  

2 gange 1 kg. Kyllingemix

2 gange 1 kg. Medister

3 gange 2 kg. Kamsteg

2 gange 2 kg. Ribbensteg

Din Hørespesialist Gråsten, Håndkrem

Garn fra Garn og tøj i Ulsnæs

Salon Sanne, toilettaske m. indhold

Salon Sanne gaveæske

Martas rygsæk med div

Benniksgaarg BUTIK Gavekurv

2 stk. regnfrakke størelse L  KGGO

Apoteket Gråsten 3 løkkeposer

Føtex Lyserød mulepose med eleektrisk fodfil

5 stk. gaveposer, med rabatkort,  fra AGROSAM ApS Rinkenæs

Sahva A/S Sønderborg Skoplejeset (verdi ca. 150,- )

Pausebanko 43 stk.

Se mere her

TV Camilla Hjort fra SuperBrugsen, Svend Schütt KGGO og Jens Peter Thomsen fra Gråsten-Adsbøl Menighedsråd.
Foto: Søren Gülck

Jul med hjertet i Gråsten nærmer sig en rekord.
Igen i år samlede KGGO vare og penge ind i SuperBrugsen i Gråsten.
Indsamlingen er til fordel for de borgere og familier i Gråsten der har det økonomisk vanskeligt, og har søgt om julehjælp ved Gråsten Adsbøl Menighedsråd.
Indsamlingen i år er helt overvældende siger Svend Schütt fra KGGO. Fem – seks vogne fyldt med vare er imponerende. Derudover er der indbetalt en del kontanter, så samlet svinger vi omkring kr. 10.000.
Det er bare fantastisk, og jeg tør godt sige, at vi i år nærmer os alle hidtidige rekorder for jule indsamlingen.
Jo borgerne har virkelig givet med det store hjerte i år, siger en glad og stolt Svend Schütt og overbringer her en stor tak for alle bidrag.
Flere har støttet fysisk op om indsamlingen, bl.a. borgmester Erik Lauritzen, Charlotte Engelbrecht, Johnny Gammelgaard Alfsen, Jette Grau og Britta Kubiak. Musikalsk underholdning, Tim Hansen og Bente Nissen
Penge og vare blev her søndag aften overdraget til Jens Peter Thomsen fra Gråsten-Adsbøl Menighedsråd.
TV Camilla Hjort fra SuperBrugsen, Svend Schütt KGGO og Jens Peter Thomsen fra Gråsten-Adsbøl Menighedsråd.

Tilmelding til Juleaften for alle i Gråsten og omegn kan ske fra næste uge i tre forretninger i Gråsten.

BRUHNS Dametøjsforretning – Ulsnæscentret

Rådhus Kiosken – Gråsten

Matas – Gråsten

Dem der kan deltage er dem som ikke har nogen at holde Jul sammen med, og som ikke har lyst til at sidde alene juleaften.

Det koster 50,- at deltage, har du børn/barn med koster det det ikke ekstra.

Har du ikke mulighed for selv at komme frem og tilbage så husk at oplyse adresse, ved tilmelding, så henter vi dig og kører dig hjem igen.

Hvad for du for de 50,- som du betaler, du for Julehygge med Juletræ og det hele, en lækker traditionel julemenu og mindst en julegave til alle.

Julegaver finansieres gennem JuleLotto som sponseres af byens forretninger og private.

Du kan allerede nu tilmelde dig samtidig med betaling hos:

BRUHNS – Dametøjsforretning Ulsnæscentret

Rådhus Kiosken – Gråsten

Matas – Gråsten

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i KGGO den 28/10-2021 kl. 14.30

på adressen Idrætslokale 3 i kælderen under Ahlmannsparken (Dart- og netværkslokalet)

med følgende dagsorden:

1.          Valg af dirigent og referent

2.          Godkendelse af dagsorden

3.          Orientering om årsagen til forslag om vedtægtsændringer i KGGO

4.          Afstemning om vedtægtsændringer.

5.          Eventuelt

Bestyrelsen forslår følgende ændring:

§ 8 TEGNINGSRET

Foreningen tegnes af formand eller kasserer hver for sig.

Begrundelse:

Arbejdernes Landsbank har i forbindelse med gennemgang af vores vedtægter set, at vi ikke har beskrevet vores tegningsregler (dvs. hvem der kan råde over kontoen og have netbank og dankort).

Da banken skal følge vores vedtægter, betragtes det som, at vi alle tegner foreningen i fællesskab (dvs. alle skal godkende alle bevægelser på kontoen).

Pt administrerer formanden kontoen med netbank og dankort, men dette kan ikke lade sig gøre fremover, medmindre generalforsamlingen stemmer for ovenstående vedtægtsændring.

Som konsekvens af en vedtagelse vil nuværende § 8, §9 og §10 blive til hhv. §9, §10 og §11

Så er anden afd. af Linak Open blevet spillet i går lørdag i Ahlmannsparken Gråsten. Desværre var der mange afbud, hvilket også betød at vi ikke kunne ønske vore landsholdsspillere held og lykke i Skotland. Men alligevel have vi et par hyggelige timer.

Vinder af A gruppen Björn Köhn og runner up Thorsten Neesen begge fra Husum og begge flyver til ParaDart World Cup i Skotland med Paradart Tyskland i neste uge.

Vinder af B gruppen Torben Sørensen Royal Vejle runner up Marianne Schmuck KGGO

Vinder af C gruppen Henning Callesen KGGO runner up Karina Schrøder, stort tillykke til Jer alle.Fra Venstre Henning Callesen, KGGO- Björn Köhn, Husum og til højre Torben Sørensen, Royal Vejle

Se flere billeder og videoer her.

Indkaldelse til KGGO´s ordinær generalforsamling 2021

Torsdag den 23. sep. kl. 16.00 i Ahlmannsparken, KGGO´ ParaDart lokale i kælderen, Idrætslokale 3

Dagsorden

1.                   Valg af dirigent

2.                   Valg af referent

3.                   Valg af stemmetæller 2 personer

4.                   Formandens fremlæggelse beretning

5.                   Kassererens fremlæggelse af regnskab

6.                   Fastsættelse af kontingent

7.                   Arbejdet fremover

8.                   Indkommende forslag

9.                   Valg af bestyrelse

På valg er:

Formand, Svend Schütt – genopstiller

Bestyrelsesmedlem, Henning Callesen – genopstiller

Bestyrelsesmedlem Calli – Genopstiller ikke

10. Valg af suppleant(er)

Birgit Odelia Mathiesen– genopstiller

og Conny Jørgensen – genopstiller

11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Af hensyn til forplejning og Corona situationen så er tilmelding nødvendigt, senest den 16, sep. til Formanden på tlf. 61714607, i form af SMS eller på mail@kggo.nu

Med venlig hilsen

På Bestyrelsens vejene

Svend Schütt

Traditionen tro havde vi planlagt KGGO´s sommerfest hos Jette og Kaj i deres dejlige have.Kl. 10 om formiddagen ringede Jette, hun var bekymret for vejret, hyggen går jo af, når man sidder og fryser. Jeg havde studeret vejrudsigten, både den Danske og Tyske, det gjorde at jeg egentlig ikke var så bekymret, og jeg fik Jette beroliget, men som tiden nærmede sig, måtte jeg give Jette ret, vejrudsigten holdt ikke helt, så jeg ringede til hende, sammen blev vi enige om at flytte Sommerfesten hjem på vores terrasse, på trods af at vi ikke havde fået skiftet taget endnu, efter det voldsomme haglvejr.Hold da op der kom regn og blæst, vi havde fået de fleste huller lukket med gaffatape, men der var endnu flere, så der stod ølkrus alle steder, hvor regnen dryppede ned. Til sidst blev det for voldsomt. Kim havde i forvejen fundet Gaffatape frem, og Kim og Conny fik så lukket hullerne, så vi kunne sidde i tørvejr.Christen hade sin berømte varme kartoffelsalatmed, og Birgit, den berygtede Giftkage. Jette havde forberedt en lækker salatbar og Kaj havde bagt lækre brød. Naturligvis fik vi også Æblegrillpølser, det sørgede Over Grillmester Kaj for. Vi var ikke så mange i år, men dem der var med hyggede sig, der blev fortalt sjove og spændende historier, som dengang de foregik, ikke tålede dagens lys, vildt spændende. Alt i alt en kanon hyggelig (Dans Sommer)fest, med det hele.

Vi har fået denne mobile scene af Gråsten Forum, vi forsøger at stille den op til alle de musikarrangementer der er i Gråsten. Vi har et fast dynamisk team til at opstille den, men for at vi kan få det til at passe sammen har vi brug for flere frivillige hænder. Vi stiller den op dagen før et arrangement og tager den ned dagen efter arrangementet.Det vil typisk foregå i hverdagen, omkring kl. 16.30, men det aftaler vi indbyrdes fra gang til gang.hvis du melder dig, så vil du være med til at gøre en stor forskel, både for Gråsten, men også for KGGO.Er det noget for dig, så kontakt Svend på 61714607 eller på mail@kggo.nu