KGGOs Fællesspisning i Gråsten kom godt fra start

Svend Schütt fra KGGO fortæller, at han er vildt overvældet over den store tilslutning der har været til den første Fællesspisning i Ahlmannsparkens Café – der var 29 deltagere

”Snakken gik på kryds og tværs af bordene og jeg fik det indtryk, at folk hyggede sig. Nogle kendte hinanden på forhånd, mens en del ikke kendte hinanden, før de mødtes i går, torsdag”, siger Svend Schütt og tilføjer:

”En stor tak skal lyde til Morten Latter og Ulla B. Midtgaard Stolberg for den lækre mad og god servering i hyggelige omgivelser”.

Asta Flyvholm Kjær deltog også og hun gav en lille forsmag på, hvad hun har med til næste fællesspisning – torsdag den 6. april kl. 17 – hvor hun vil underholde med nogle af sine flere hundrede historier på sønderjysk, og der vil være lidt fællessang hvor hun spiller på flygel – og det med at hun spiller på flygel, er forklaringen på, at den næste fællesspisning skal foregår i BHJ-Salen.

Torsdag 4. maj kl. 17.00
Dagens middag og derefter kommer Æ Als Knejte, som er en knallertklub, der har eksisteret siden 2017. Klubben tæller 40 medlemmer og sammenholdet er helt fantastisk. I december 2022 udgav klubben deres klubsang, ÆAK 17, og den røg direkte ind på 1. pladsen på Dansktoplisten på P5. Her har den ligget højt lige siden. Der vil komme nogle medlemmer og fortælle om klubben. Derudover vil de synge deres klubsang.

Torsdag 1. juni kl. 17.00
Dagens middag og derefter fortæller Søren Gülck om sin passion for fotografi.

”Menuen vil altid være Dagens Ret i Ahlmannsparkens Cafeteria”, siger KGGO-formanden.
Ahlmannsparkens Cafeteria har sagt ja til at sælge billetter til Fællesspisning og åbningstiderne er mandag til torsdag fra klokken 11:00 til klokken 13:00 og igen fra klokken 16 til klokken 21. fredag til søndag er det fra klokken 11:00 til klokken 13:00”, siger Svend Schütt.

”Fællesspisning for alle med glæde af fællesskaber”

Vil du hygge dig med andre til Fællesspisning i Gråsten?

KGGO vil gerne samle alle dem, der har lyst til at fællesskab til fællesspisning i Ahlmannsparken den første torsdag i hver måned.

”Første gang bliver, torsdag den 2. marts, klokken 17”, siger KGGO-formand Svend Schütt og han fortæller videre, at nogle af gangene vil der være underholdning.

Menuen den første gang er Gullasch med kartoffelmos og salat – maden tilberedes og serveres af Ulla Stolberg og Morten Latter og prisen er 75 kroner.

Torsdag den 6. april kl. 17.00 – Skærtorsdag

Dagens middag og derefter vil Asta Flyvholm Kjær fortælle nogle af hendes mange hundrede fortællinger på sønderjysk, lidt fællessang bliver der også plads til.

Torsdag 4. maj kl. 17.00

Dagens middag og derefter kommer Æ Als Knejte, som er en knallertklub, der har eksisteret siden 2017. Klubben tæller 40 medlemmer og sammenholdet er helt fantastisk. I december 2022 udgav klubben deres klubsang, ÆAK 17, og den røg direkte ind på 1. pladsen på Dansktoplisten på P5. Her har den ligget højt lige siden. Der vil komme nogle medlemmer og fortælle om klubben. Derudover vil de synge deres klubsang.

Torsdag 1. juni kl. 17.00

Dagens middag og derefter fortæller Søren Gülck om sin passion for fotografi.

”Menuen vil altid være Dagens Ret i Ahlmannsparkens Cafeteria”, siger KGGO-formanden.

”Vi har sagt ja til at sælge billetter til Fællesspisning og åbningstiderne er mandag til torsdag fra klokken 11:00 til klokken 13:00 og igen fra klokken 16 til klokken 21. fredag til søndag er det fra klokken 11:00 til klokken 13:00”, siger Ulla Stolberg fra Ahlmannsparkens Cafeteria.

Torsdag den 16. feb. 2023 kl. 16.00 i idrætslokale 3 Ahlmannsparken Gråsten. (i kælderen) REFERAT: 

.               Valg af referent  

Hanne er valgt.

.               Valg af dirigent  

Frida er valgt.

.               Formandens beretning

Mundlig

Tillæg til formandsberetningen på baggrund af bestyrelsesmøde dd.

  • Vi har fået afslag på vores ansøgning til § 18 puljen – vedrørende tilskud til Ældre i Kørestol på Indkøb2023.

Begrundelse: Vi har en formue på mere end 30.000 kr. som ikke er hensat til målrettede aktiviteter i ansøgningsperioden, vi indstilles ikke til et tilskud, da det skønnes, at vi vil kunne gennemføre de ansøgte aktiviteter uden et § 18 tilskud.

  • I samråd med Ahlmannsparkens Cafeteria, her jeg, på opfordring flere steder fra, overvejet at opstarte ”Fællesspisning for alle med Glæde af fælleskaber” en gang i måneden, med alle forstås også ikke medlemmer, på den måde kunne der jo komme flere medlemmer. Jeg får aftalt en god pris med Ahlmannsparkens Cafeteria, som så bliver egenbetalingen. Måske jeg kan finde lidt underholdning af og til. 
  • Lige nu betaler KGGO for kaffe og kage, til Netværksmøde og til Dart.
  • Jeg mener det er på sin plads at vi begynder at se os om efter en næstformand, der er jo ingen af os der lever for evigt, og jeg håber inderligt at foreningen KGGO kører videre når jeg en gang ikke er der mere.

Beretningen og tillægget er godkendt

4.Regnskabsaflæggelse og fastsættelse af kontingent.

Regnskabet for 2022 fremlægges. Jf. bilag. 

Der besluttes at vi holder fast i det hidtidige kontingent, på kr. 200,- årligt. 

Regnskabet er godkendt

5.Behandling af indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Ingen indkommende forslag.   

6.Valg til Bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Henning Callesen ønsker ikke genvalg, Bestyrelsesmedlem Conny Pedersen ønsker genvalg.

Lotte Petersen er enstemmig valgt som bestyrelsesmedlem.   

7.Valg af bestyrelsessuppleanter (vælges for et år) Birgit Odelia Mathiesen ønsker genvalg, Maria Nebel ønsker ikke genvalg.

Margrethe Holm er enstemmigt valgt som suppleant. 

8.Eventuelt.

GENERALFORSAMLING

Hermed indbydes medlemmer af KGGO og andre interesserede til den ordinære generalforsamling.

Torsdag den 16. feb. 2023 kl. 16.00 i idrætslokale 3 Ahlmannsparken Gråsten. (i kælderen)

DAGSORDEN:

1.                  Valg af referent

2.                  Valg af dirigent

3.                  Formandens beretning

4.                  Regnskabsaflæggelse og fastsættelse af kontingent

5.                  Behandling af indkomne forslag Skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

6.                  Valg til Bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Henning Callesen ønsker ikke genvalg, Bestyrelsesmedlem Conny Pedersen ønsker genvalg

7.                  Valg af bestyrelsessuppleanter (vælges for et år) , Birgit Odelia Mathiesen ønsker genvalg, Maria Nebel ønsker ikke genvalg

8.                  Eventuelt

Sædvanen tro er foreningen vært ved et traktement.

Tilmelding til Svend på SMS 61714607 eller på mail@kggo.nu senest torsdag den 9. februar.

På bestyrelsens vegne

Svend Schütt Formand KGGO

Alle KGGO´s medlemmer og frivillige nu fået tilbudt en Hoodie / Hættetrøje, dette er resultatet at en af rigtig mange ansøgninger som KGGO´s dygtige fundraiser, Jette Kubiak-Schwarz har kreeret.
Jette kreerede og sendte en ansøgning til E.H. Rasmussens Fond, fonden og bestyrelsen er desværre nedlagt nu, men vi nåede at blive tilgodeset af bestyrelsen med nogle af fondens sidste penge, hvilket vi er rigtig glade for, da fonden er nedlagt kan vi ikke takke for at være blevet tilgodeset, men vi kan sende en stille tanke til skibsrederen, og det gør vi så.

15.000 kroner fra TrygFonden

På dette bilde ses overrækkelsen af donationen, desværre så kom damen TrygFonden ikke, men pengene var gået ind på kontoen.
Der var i august 2022, lagt op til det helt store comeback for Gråsten KørestolsRingridning, der, med foreningen KGGO i spidsen, genoptog den årlige tradition som vært for foreningens særegne bud på en festlighed i KørestolsRingridningens ånd.
 
Efter de seneste to års Corona-relaterede aflysninger af ventet var det med stor glæde, at foreningen KGGO kunne løfte sløret for en opgradering af det forestående arrangement og den er blevet muligt med en donation på 15.000 kroner fra TrygFonden.
 
“Det var igen ved hjælp af vores engagerede medlem Jette Kubiak-Schwartz, at vi fik donationen fra TrygFonden. Hun skrev en ansøgning om starthjælp til at få KørestolsRingridnings-arrangementet på hjulene igen efter Corona-krisen, og det fik vi”.
Opgraderingen var et musiktelt hvor Steffan Grarups orkester underhold fra start til slut.

Den første der var på pletten var Klaus, det var ham der havde tilbudt at lave maden og så kom Jeppe som satte juletræet på fod, Juletræet som er doneret af familien Britt Bentzen.

Inden kl. var halv tre var hele staben af frivillige mødt ind, og havde forberedt det grove, selve op pyntningen skulle gæsterne jo være med til når de kom.

Så kom Quorp’s Busser APS med nogle af gæsterne, alle var i feststemning, da først Juletræet var færdig pyntet så kom gæsterne også i feststemning, langsomt kom der hele tiden flere til, mens der blev sunget julesange, drukket kaffe og spist julesmåkager og konfekt.

Arrangøren havde glemt at pakke juleservietterne, så dem var Bente lige hjemme og hente.

Bordet var dækket, vi sad i det tilstødende lokale og sang, julesange, Anna, Monica, Knud A, Susanne og jeg, vi sad og hyggede med gæsterne, klokken nærmede sig 17, og så kom Signe også, hun havde tilbudt at hjælpe med servering.

Signe bor til dagligt i Aarhus, men holdt Jul i Egernsund vår hun har sine rødder.

Knud P gik konstant rundt og tykkede, om han opholdt sig i stuen eller kom fra køkkenet, så tykkede han på et eller andet, dog holdt han munden i ro mens vi sang.

Nu kom den sidste gæst, og Knud P bad os sætte os til bordet, pludselig var der en livlig trafik mellem spisestuen og køkkenet, og spisestuen fyldtes med duften at flæskesteg, kalkun rødkål og alt det anden som var blevet tilberedt i køkkenet. Nu sad vi alle rundt om bordet og nød den lækre mad som Klaus havde tilberedt, Knud P tykkede stadig, men nu var det så ikke så i øjnefaldende.

Da vi kom til desserten, som jo var Klaus´s hjemmelavede risalamande, ja så blev der igen meget stille, nu gjaldt det jo om at få den mandel fundet, jeg havde stillet mandelgaven på det bord der var mest plads på, men nej sådan skulle det ikke være, Knud P hentede den fluks over til det bord han selv sad ved, og hvem fik så den mandel, det gjorde Monica, og hvor sad hun, hun sad da ved det andet bord, så nu fik Knud P så lov til at gå over med mandelgaven igen.

Pludselig spørger Susanne, skal vi slet ikke synge flere Julesange, nåå jo da, og sanghefterne blev fluks delt ud igen, Gine kunne som så mange gange tidligere, slet ikke vente til der var blevet valgt hvilken sang vi skulle synge, hun var længe begyndt, og vi fandt den sang hun have valgt og sang så med, Gine var alderspræsidenten den aften, hun er over 90, og fuld at energi og historier fra en tid som de fleste af os slet ikke kender til.

Mens den sidste kaffe og julekonfekt blev nydt så blev der lige sagt Julegaver, nåå ja, dem skal vi da også have delt ud, i år havde jeg gjord mig mere umage med at købe personlige gaver, og fået hjælp fra forretningerne, jeg synes selv det er lykkedes mig meget godt, bortset fra en enkelt, men det husker jeg til næste år.

Nu var dagens program nået, og gæsterne begyndte at tage afsked, Fif kom med bussen og tog de sidste gæster med hjem, alle fik sædvanen tro, mad medhjem, så nogen havde pakket mens andre vaskede op og gjorde klar til kaffen.

Jeg vil hermed benytte lejligheden til at sige tak til Monica, Knud, Klaus, Anna, Signe, Susanne, Jeppe, Knud, og Bente for en fantastisk aften.

Tak til Morten fra Den Gamle Skomager, som donerede alle drikkevarerne og tak til Blomstertorvet som donerede blomster til bordpynt.

Da vi holdt et lille formøde ugen før Jul, aftalte vi at vi lige ville evaluere inden vi tog hjem, ja det blev så ikke lige til nogen den aften, så vi må jo lige mødes igen, mens vi stadig kan huske hvad det skete, så vi kan få evalueret denne hyggelige aften.

KGGO og Svend Schütt har stået klar med den nye julekane til indsamling af julehjælp 2022 i SuperBrugsen Gråsten fra torsdag d.8.december til lørdag d.10.december.

Der er doneret 1135kr direkte via MobilePay og kontanter og der var varer for en værdi af 2000kr. i køl og frostvarer, som brugsen ombyttede til en tilgodeseddel. Dertil alle de varer, som ses på billedet.  Det har været en god oplevelse, at rigtig mange stadig vælger at donere i disse tider. Mange tak.
Menighedsrådet for Gråsten og Adsbøl Sogn fortæller, at der i år ikke vil være ansøgere til julehjælp, som bliver afvist.

Derfor er det med stor glæde, at KGGO og Svend Schütt igen, trods økonomisk krise, har indsamlet et pænt beløb, som i år doneres til Menighedsrådet Gråsten og Adsbøl Sogn.
KGGO´s julekane vil stå i SuperBrugsen Gråsten hele næste uge, så man stadig kan nå at donere.
Der er stadig åbent for ansøgning til julehjælp ved Menighedsrådet for Gråsten og Adsbøl Sogn.
KGGO og Svend Schütt vil hermed sende en stor tak for hjælpen til Lone fra SuperBrugsen, som har løbet i pendulfart med de mange køle- og frysevarer og pakket alle de indsamlede varer i kasser.

Opdatering

Vi har nu endeligt, afsluttet Jul Med Hjertet 2022, den opmærksomme har nok opdaget at vi valgte at fortsætte til fredag ugen efter.
Det vil sige fra i søndags og til i dag fredag, har KGGOs Jule Kane stået ubemandet i Brugsen, ubemandet, det passer ikke helt, vi havde en aftale med Lone fra Superbrugsen Gråsten , at hun hele tiden holdt øje med kanen, en stor tak skal lyde til Lone.
I den periode er der kommet yderlige 11 kasser varer og kødvarer til en Værdi af 1500,- og MobilePay for 950,- og en kuvert med 100,-
Hvis vi lægger det hele sammen, sidste uge og denne uge, så bliver det 25 kasser, svarende til 8,5 indkøbsvogne fyldt med julevarer, kødvarer for 3500, og MobilePay 2135,-

KGGO siger tak, tak til alle sponsorer for de flotte donationer, tak til alle frivillige, Nickolaj, Thorsten, Poul, Erling og Aage, for slid og slæb og mange kilometer på gulvet, og tak til Majbrit og Lotto I EKIF for styringen af lottoafviklingen og brug af hallens faciliteter.

Resultatet af vores JuleLotto, som var planlagt til lørdag d.26. november 2022, overgår alles forventninger.

De flotte donerede gevinster er hver og én blevet vist i Facebook opslag på vores side. Folk fra nær og fjern har opmærksomt fulgt vores mange opslag og godt og vel 140 borgere deltog derfor til vores JuleLotto

Til et sådant arrangement er der jo også usynlige hjælpere, det er vores frivillige som indsamler gevinsterne, de skal da også have en tak, Stor tak skal lyde til KGGO’s frivillige Tina, Jette, Karina, Frida og Lotte

Overskuddet er overraskende stort og det glæder os langt ind i hjertet, fordi overskuddet går ubeskåret til vores arrangement ”Juleaften for alle i Gråsten og omegn”, som jo finder sted d. 24.december med juletræ, julemad og julegaver

En stor tak skal også lyde til sponsorerne:

Superbrugsen Gråsten

Gråsten Maleren

Teddys Salon‘er

Salon Seemann

Salon SANNE

Reka-Metal

Quorp’s Busser APS

Profil Optik Gråsten

Olde’s Massage

Møblér med Hebru

Min Bolighandel Sønderborg & omegn

Led for Led kiropraktik

Kim Christensen og Conny Pedersen

JesKørelærer.dk – 52179308

Gråsten Apotek

Din Hørespecialist

BY Morten

BRUHNS

Blomstertorvet Gråsten

Restaurant Anker’s

Ahlmannsparkens Cafeteria V/ Stolberg & Latter

2dreams

6 Gaver fra private sponsorer

På vegne af KGGO Svend Schütt

Ahlmannsparkens Cafeteria V/ Stolberg & Latter, Profil Optik, Nordborg Bingoforening, Kim Christensen, Conny Pedersen, Lotte Deigaard Petersen, Quorp’s Busser APS, Gråsten Maleren, Led for Led kiropraktik, Superbrugsen Gråstenføtex, Olde’s Massage, Teddy’s Salon – Ulsnæs Centret, Møblér med Hebru, Teddys Salon, Reka-Metal, Gråsten Apotek, BRUHNS, Anker’s, 2dreams, Din Hørespecialist, Salon Seemann, Salon SANNE, BY Morten, Blomstertorvet, JesKørelærer.dk – 52179308, Min Bolighandel Sønderborg & omegn, Bentzen fra Bentzens Gran i Alnor/Rinkenæs, og mange flere.

Som noget helt nyt havde KGGO i år et Juleloppemarked.
Det var Kim og Conny, der foreslog tiltaget, det var også Kim og Conny, der stod i spidsen for arrangementet.
Som det ses på billederne, var der rigtig mange fine julenisser og andet julepynt, og rigtig meget af det skiftede i weekenden ejermand.
Vi solgte også hjemmelavede vafler, kaffe og saft til alle børn og voksne.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige stor tak til Kim og Conny og de frivillige, som har lagt mange timer i arrangementet og ikke mindst, en stor tak til vores trofaste støtter, som kom forbi.
Vi ses igen i uge 46, den 18. og 19. nov. 2023

Jul med ❤ i Gråsten.

Jeg har onsdag d.26.10.2022 været til møde med Gråsten-Adsbøl Sogne Menighedsråd. På mødet påpegede jeg endnu engang, at indsamlingen Jul med hjertet i Gråsten, er en indsamling som undertegnede/KGGO har startet og står for. Vi alene har valgt at donere vores indsamling til Gråsten-Adsbøl Sogns Menighedsråd.

Denne indsamling er af stor betydning for mig personligt, idet jeg ved, at rigtig mange medborgere har brug for hjælp i julen.

Jeg/KGGO samler ind i SuperBrugsen Gråsten d. 8. og 9. og 10. december, som vi har aftalt med Superbrugsen Gråsten I år vil donationen igen gå til Gråsten-Adsbøl Sogns Menighedsråd.

Vi ses i SuperBrugsen Gråsten til indsamling til ” Jul med ❤ i Gråsten”.

Husk også vores Jule Loppemarked. d. 12. og 13. november på adressen Dyrkobbel 141E i Gråsten.

Husk også vores KGGO´s JuleLotto i Egernsundhallen, Høllevej 4 d. 26.november kl. 13.30, hvor det samlede overskud går til Juleaften for alle i Gråsten.

Vi ses Svend/KGGO

1) Valg af ordstyrer

Svend blev enstemmig valgt som ordstyrer.

Ekstra ordinært generalforsamling er rettidigt varslet og der er 14 deltagere.

2)  Valg af referent

Hanne blev enstemmigt valgt som referent.

3)  Indkommende forslag

Generalforsamlingen vedtog begge vedtægtsændrings fåreslag

St. 2. Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen, og betales 1. januar

Kontingentbetaling giver mulighed for at deltage i alle foreningens aktiviteter med undtagelse af ældre i kørestol på indkøb

Begrundelse:

Ét kontingent er lettere at administrere for alle.

Vedtages ændringen, træder den i kraft med det samme.

4) Eventuelt

KGGO´s protektor blev drøftet, men det blev henvist til et bestyrelsesmøde.

Alle kan med vedtægtsændringen blive medlem af KGGO.

Sms-liste til netværksmøde drøftes. Alle får sms hver anden torsdag om deltagelse i netværksmøde.

Med venlig hilsen

Hanne Frederiksen

Se vedtægter her

Dato. onsdag d. 19. okt. kl. 14.00 i idrætslokale 3 kælderren Ahlmannsparken.
Dagsorden
1) Valg af ordstyrer
2) Valg af referent
3) Indkommende forslag
4) Eventuelt
Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Forslag til vedtægtsændringer 19.10.2022
Nuværende ordlyd:
§9. REGNSKAB, BUDGET OG KONTINGENT
stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
stk. 2. Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen, og betales 1. jan.
Netværk medlemskab årligt kr. 200
Familie medlemskab årligt kr. 300
Støtte medlemsskab årligt kr. 100 eller mere
Dart medlemskab årligt kr. 100
Forslag til ændring:
St. 2. Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen, og betales 1. januar
Kontingentbetaling giver mulighed for at deltage i alle foreningens aktiviteter med undtagelse af ældre i kørestol på indkøb
Begrundelse:
Ét kontingent er lettere at administrere for alle.

Vedtages ændringen, træder den i kraft med det samme og derfor foreslås følgende:
Nuværende ordlyd:
§3. BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB
stk. 1.
Som medlem kan optages enkeltpersoner, som er helt eller delvist afhængig af et hjælpemiddel. Desuden kan optages gangbesværede samt andre, der støtter foreningens mål.
stk. 1.1 Hvis et medlem ønsker, at en ledsager er med til foreningens netværksmøder og arrangementer, selvom ledsageren ikke har et handicap, så er det ok. Dog skal medlemmet så betale familiemedlems-kontingent.
Forslag til ændring:
Stk. 1.1 slettes
Begrundelse:
Der findes ikke længere noget familie-kontingent.

Foto: Christiane Petersen

Biler4Alle open 2022 er nu overstået, og vindere af A, B og C medaljer er fundet.

  Der var tilmeldt 9 spillere til Stævnet d. 03.09.2022 i Ahlmannsparken i Gråsten, hvor alle med et synligt eller usynligt handicap dystede om dagens medaljer, det blev igen en vældig hyggelig dag med deltagere fra Husum, (Tyskland), Vejle, Vejen og Gråsten.

 I de tre puljer blev der spillet 48 sæt inden vi havde fundet spillerne til A, B og C grupperne.

Efter en lille pause på 30 minutter, hvilket blev modtaget med stor begejstring, i sådan en pause for alle, blev der udvekslet erfaringer, historier m.m.

En vigtigt ting så alt trods alt ikke drejer sig om kamp og point; o)

Nu var så kampene i gang om medaljer i de tre grupper A, B og C.   42 sæt blev det til her, ja endda et ekstra et fordi spillerne i gruppe B lige måtte ud i en ”sudden Dart” fordi alle have vundet over hinanden med samme sæt tal. ;o)

Efter små 4 timer +det løse var nu dagens vindere fundet, ja der var faktisk 9 vindere da alle gik hjem med en medalje.

Tak til vores frivillige der gjorde dagen til endnu en af de ”Gemytlige”

Vi ses igen til Maj 2023.  Hvor vi måske har fundet en sponsor så vi også (som andre) kan give en lille skilling for Guld, Sølv og Bronze,

Turneringen er planlagt og afviklet af Palle Petersen og Svend Schütt, begge fra KGGO og fra DaraDart Danmark.

Vinderne blev.

A

Karina Schrøder, Gråsten, Bronze

Kim Christensen, Gråsten, Sølv

Thorsten Nesse, Husum, Guld

Foto: Günther Christiansen

B

Torben Sørensen, Vejle, Bronze

Pierre Petersen, Vejle, Sølv

Kim Nielsen, Vejen, Guld

Foto: Thorsten Nesse

C

Conny Pedersen, Gråsten, Bronze

Günther Christiansen, Husum, Sølv

Henning Callesen, Gråsten, Guld

Foto: Thorsten Nesse

Vi arrangerer udflugter/ture for vores netværks-medlemmer og frivillige.
 
Foreningen hjælper mennesker, der har et psykisk eller fysisk handikap, så de kan finde en mening med hverdagen.
 
Vi hjælper dem igennem den kommunale jungle af bureaukrati, og finder aktiviteter som kan have deres interesse, finder ud af hvad de har af kvalifikationer. ALLE kan noget, sammen kan vi ALT.
 
Vi holder juleaften i Gråsten for alle borgere der ellers, mod deres vilje, skulle sidde alene juleaften.
 
Vi laver Julehjælpsindsamling: så også de mindre bemidlede familier han holde en fantastisk Juleaften.
 
Vi hjælper ældre i kørestol på indkøb, henter dem derhjemme og kører dem hjem igen, fordi alle har ret til at komme ud i butikken og mærke på varerne inden de bliver købt.
 
Vi afholder KørestolsRingridning.
 
Vi spiller ParaDart en gang om ugen.
 
Vi opfandt Æblegrillpølsen
 
Vi tilbyder kurser i sikker kørsel i trafikken på el-scooter
 
 
 

Foto Søren Gülck

En fantastisk KørestolsRingridning 2022 løb I går af stablen. Vi startede, traditionen tro, på Brandstationen, hvor det blev pyntet ”heste” til den store guldmedalje, efterhånden såm alle deltagerne kom frem, og musikken fik afstemt deres instrumenter.

Det første publikum stod allerede og ventede på at vi skulle afsted, præcis 09,30 startede optoget så, og vi fik smidt karameller til alle børnene og barnlige sjæle, mens Steffan Grarups, til dagen sammensatte, orkester spillede hele vejen gennem byen, en fantastisk hyggelig oplevelse, alle stod og ventede på at vi kom forbi.   

Da vi kom frem til Jernbanegade, hvor vi jo, traditionen tro, holder til fik vi kort øvet lidt inden KørestolsRingridningen blev skudt i gang. Benny Engelbrecht havde givet tilsagn til at holde åbningstalen, den valgte han så, til manges jubel at afvikle musikalsk, han fik skudt KørestolsRingridning 2022 i gang på en helt ny og anderledes måde, med fælles sang og guitarspil, vild hyggeligt.

Mens vi fandt frem til vinderne var det vildt aktivitet bådeved vores boder, tombola og ÆbleGrillpølse salg men også i musikteltet hvor Steffan Grarups, orkester spillede.

Da alle ”rytterne ” havde været igennem 10 gange var der 3 der have lige mange ringe til Prinse titlen, så der måtte en om ridning til.

Vinderne blev, Kronprins Dennis Andersen fra Gelerts Gaard, Prinsetitlen gik til Margrethe Friis, kongetitlen gik soveren med 10 ud af 10 ringe, til Ragnhild Nissen fra Dalsmark i Rinkenæs. Stort tillykke til jer.

Foto Søren Gülck

Men her sluttede festen ikke, Steffan Grarup og hans orkester, sadlede nu om til at give et brag af en musikalsk oplevelse, folk havde sat sig på vejen og nød vores lækre ÆbleGrillpølse og en øl mens andre dansede til musikken, alt imens tombola lodderne hurtig røg ud af tromlen og hylderne pludselig kom til at se lidt triste ud, og tombola og Grillsalg måtte melde alt udsolgt.    

Sideløbende med KørestolsRingridningen have vi en konkurrence i ParaDart kørende, også her var der vindere. 5. plads Conny med 24 ringe, 4. plads Sulfo ligeledes med 24 ringe, 3 pladsen gik til Pierre med 25 ringe, 2. pladsen gik til Laust med 26 ringe, mens Kim løb med 1. pladsen ligeledes med 26 ringe ud af i alt 30 mulige.

Slutteligt vil jeg rette en stor tak til ALLE som har bakket op om KGGO’s KørestolsRingridning 2022 ligesom der skal lyde en kæmpe tak til vores vild fantastiske Frivillige, som har ydet deres bedste, uden jer ville det på ingen måde ha kunnet lade sig gøre.

Se mange flere billeder og videoer her.

Den 6. august er der KørestolsRingridning i Gråsten og det er selvfølgelig Svend Schütt, formand og stifter af den tæt på 10 år gamle forening, KGGO, der står bag arrangementet.
KørestolsRingridning begynder kl. 09.30 ved brandstationen i Gråsten, hvor der sættes gang i optoget, som bevæger sig ind i byen, hvor Torvedage i Gråsten vil have trukket en masse mennesker til bymidten.
”Optoget, med musik, starter fra brandstationen i Gråsten – og folketingspolitiker Benny Engelbrecht holder åbnings talen, inden dysten begynder”, siger Svend Schütt i en pressemeddelelse.
Vinderen af Kongetitlen får et gavekort på 500 kroner, som er sponsoreret af Brian Steffen Kock fra Quorp’s Busser
Kronprinsen får en Kähler blomsterpotte fra Imerco i Gråsten og der er et gavekort på 200 kroner til Prinsen.
Præmierne overrækkes af byrådsmedlem Charlotte Riis Engelbrecht.
“Der vil være et væld af aktiviteter og også lokale musikere: Brian O’Driscoll, Georg Forchhammer, Chris Falkenberg Rasmussen og Søren Peter Frøsig samt Steffan Grarup, som alle er sponsoreret af Trygfonden”, siger Svend Schütt.
Der vil også være tombola med flotte gevinster og der sælges æblegrillpølser, øl og vand.
 

Se her!!!

Ved Torvedage i Gråsten, lørdag d. 6. august 2022

På Jernbanegade vil KGGO være klar med galger og lanser.

KGGO starter igen op med KørestolsRingridning.

Vi starter med optog fra Brandstationen, med blomsterpyntede Køretøjer og der vil blive kastet karameller til børnene.

Der vil være et væld af aktiviteter bl.a. lokale musikere:

BRIAN O´DRISCOLL

GEORG FORCHHAMMER

CHRIS FALKENBERG RASMUSSEN OG

SØREN PETER FRØSIG

Under ledelse af Kapelmester STEFFAN GRARUP

ALT MUSIK ER SPONSORERET VED TRYGFONDEN

Der vil også være TOMBOLA med flotte gevinster og salg af grillede Æble Ringriddere, øl og vand.

Til sidst vil der også være mulighed for at prøve turen med lansen gennem galgen i en kørestol.

Vi glæder os rigtig meget og er meget taknemmelige over, at alt dette kan lade sig gøre ved hjælp af vores sponsorat fra TrygFonden.     

Ska du være med, så send en mail eller ring til Svend. info@kggo.nu 61714607