Kære alle.
Grundet, den stadig stigende udbredelse af Corona virus, stigende foranstaltninger for at hindre smitte, så har jeg, i samråd med Charlotte Riis Engelbrecht, Bente Kaehne Centerleder på Gråsten Plejecenter og Frivillighedskonsulent Johnny Gammelgaard Alfsen, besluttet at udsætte den forestående Generalforsamling, torsdag d.12/3
Der vil komme en ny indkaldelse når der er faldet lidt ro over situationen.

Med venlig hilsen
Bestyrelses Formand
Svend Schütt

Torsdag den 12 marts kl. 16.00 på Gråsten Plejecenter fællesrummet.

Dagsorden

1.                   Valg af dirigent

2.                   Valg af referent

3.                   Valg af stemmetæller 2 personer

4.                   Formandens beretning

5.                   Kassererens fremlæggelse af regnskab

6.                   Fastsættelse af kontingent

7.                   Arbejdet fremover

8.                   Indkommende forslag

9.                   Valg af bestyrelse

På valg er:

Næstformand, Ragnhild Nissen – genopstiller

Bestyrelsesmedlem, Christen Mathiesen – genopstiller

Kasserer Susan Rehfeldt – genopstiller

10.                 Valg af suppleant(er)

Birgit Odelia Mathiesen– genopstiller

og Conny Jørgensen – genopstiller

11.                 Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen 27. februar

Af hensyn til forplejning så er tilmelding nødvendigt, senest den 5. marts, til Formanden på tlf. 61714607, gerne i form af SMS

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Foto Christiane Petersen
Paradarter.dk

KGGO Dart/ParaDart, var igen med til 3F Open, hos Dartklubben Royal i Vejle, en turnering hvor spillerne bliver noteret på Compris Paradart Ranglisten.
Stævneledere Heinz Dahl og Palle Petersen.
Der var i alt 26 Compris Paradart spillere fra Danmark og Tyskland.
Der skulle spilles mere end 50 kampe inden vinderne blev fundet.
Vinder C gruppen:

 1. Jens Henrik Sylvest Bergstrøm Rødovre
 2. Align Andersen Royal.
 3. Karina Jessica Lyk Schrøder KGGO og Peter Jacobsen, Kolding.
  Vinder af B gruppen:
 4. Björn Schiweck, Husum
 5. Torben Sørensen, Royal.
 6. Dennis Kristensen Lido og Claus Barnkob, Royal.
  Vinder af A gruppen:
 7. Carl Schmatz , Royal
 8. Jesper Andersen.
 9. Gaby Wehrt Hamburg og Bjarne Lassen Højbjerg.
  Stor tak til Heinz Dahl og Palle Petersen og alle øvrige frivillige for deres flotte arbejde.

Foto Christiane PetersenParadarter.dk

Denne aften;

-nytårsaften er aftenen hvor jeg kigger tilbage på året der gik. Jeg mindes alle de minder jeg har skabt dér, gode såvel som mindre gode. Det er tidspunktet hvor hele året ligesom bliver genoplevet på få øjeblikke.

2019 har været et smukt, skønt, anderledes, fantastisk og ikke mindst begivenhedsrigt år for mig. Det har været et år fyldt med forandringer, oplevelser, opdagelser, nye bekendtskaber og meget, meget mere.

Noget af det der har været med til at gøre mit 2019 så helt specielt har været, at jeg har fået en stigende fornemmelse af opbakning og forståelse for det jeg brænder for, af borgere og forretningslivet ikke kun i kommunen, men også uden for kommunen.

En af de ting jeg brænder for et at, ingen i mod deres egen vilje skal sidde alene Jule aften, derfor har vi, i KGGO, nu i 6 år holdt juleaften for omkring 20-30 borgere, den 24/12 fra kl. 15 til ca. 22. en aften som de husker tilbage på med glæde.

Jeg har været rundt ved forretningerne i byen, for at bede dem donere en julegave til dem der deltager. Det har endnu ikke været svært at få gaver til alle.

Julen 18 var lidt anderledes, da kneb det med at få gaver til alle, derfor besluttede jeg her i 2019 at finde på noget nyt.

Jeg ville stable et lottospil på benene, for så på den måde at få økonomi til at købe mere målrettede gaver til alle dem der deltager juleaften.

Havde en forventning til at jeg nok skulle kunne få samlet omkring 70-80 spillere.

Her tog jeg grueligt fejl, der kom mere end 200. Jeg er ovenud taknemmelig for at der kom så mange, nu var jeg i stand til at købe flotte målrettede gaver til dem alle.

Nu skal jeg jo ikke tage al æren, uden KGGO´s fantastiske frivillige ville det hele jo slet ikke kunne lade sig gøre, de har støttet op om alle mine idéer, og lagt mange kræfter i, derfor skal der lyde en stor tak til alle.

Dem der har fulgt mig gennem årene, ved at jeg i 6 år har lagt rigtig mange kræfter i ”Med og uden handicap i Gråsten” et stævne i Ahlmannsparken hvor vi har vist hvad der findes af muligheder for bevægelse for kørestolsbrugere og gangbesværede, med showkampe i forskellige sportsgrene. Hvor jeg havde forskellige prominente, lokalpolitikere og politikere fra Kristiansborg, i kørestolen for at deltage i en dyst af forskellige art.

Hvad ville jeg opnå med dette stævne, ja jeg ville vise andre lokale med et handicap, hvilke muligheder der er, og ikke mindst deres pårørende, hvilke rigtig gode oplevelser der ventede dem. Jeg må tilstå, da jeg efter 5-6 år, ikke var nået i mål, ikke var i stand til et trække mere en lille håndful tilskuere i hallen, jeg så så jeg mig nødsaget til at droppe det.

I stedet for ville jeg så bruge kræfterne på ParaDart, dart for folk med et handicap, det være sig fysisk eller psykisk. Vi var jo allerede i gang med ParaDart, på hyggeplan, det er det også stadig, men der er kommet lidt mere blod på tanden. Nu ville vi prøve selv at afholde en stor turnering i Gråsten.

Hidtil har der været stramme regler for, hvem der kunne spille med til WDDA’s stævner ude i verden. Man skulle til læge for at få udfyldt en attest og opnå et certifikat, som siger, man er udfordret. Det er i sig selv godt nok med regler, men når man opdager, at der er mennesker med et handicap, som ikke kunne komme i betragtning, hjalp det, at der blev skubbet til WDDA. Mennesker med et usynligt handicap har udfordringer nok i sig selv, de behøver ikke yderligere udfordringer. Sådan har det altid været hos KGGO og nu er det så også kommet til København og videre ud i den store verden, takket været Palle Petersen og Heinz Dahl fra Vejle, som jeg i den grad er lykkedes med at præge.

2020 starter KGGO Dart/ParaDart med en tornering i Vejle den 04/01-20 som vi er i fuld gang med at træne til.

Vi har afhændet vores Parallelcykel, det gjorde vi fordi der ikke rigtig var nogen der brugte den, jul skal jo rulle, så KGGO’s parallel-cykel har skiftet ejer. Fordi vores parallel-cykel ikke længere bliver brugt af borgerne i byen, så har bestyrelsen besluttet at finde et nyt sted, hvor den kan gøre gavn. Det har vi nu fundet og det blev Bostedet Alleen. Når vi valgte, som vi gjorde, så er det fordi Bostedet Alleen ligger i Gråsten og de har faktisk en parallel-cykel i forvejen, men den er brugt så meget, at den er slidt ned og den kan ikke længere repareres. Derfor tog jeg kontakt til bostedet, spurgte om de var interesseret, hvilket de i den grad var. Overdragelsen fandt sted i oktober på Bostedet Alleen. KGGO og Bostedet Alléen har aftalt, at hvis vi får henvendelser fra borgere, som gerne vil låne cyklen til en tur ud i det blå, så skal vi blot henvise til Bostedet Alleen og borgere kan så stadig kvit og frit låne cyklen. En parallel-cykel vil give masser af livsglæde på botilbuddet og borgerne vil få mulighed for at deltage i hverdagslivet på en anden måde. Parallelcyklen passer ind i et aktivt, selvstændigt og meningsfuldt liv, som vi arbejder med til dagligt.

Det var lidt af de højdepunkter der har været i 2019 og jeg håber da at 2020 bringer endnu flere højdepunkter som jeg så kan berette om næste år. Lige som jeg håber på endnu flere støttemedlemmer i 2020.

Ja jeg ville egentlig bare lige skrive et par linjer, det greb lidt om sig, afslutningsvis vil jeg takke alle jer der har været med til at gøre en forskel for andre.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Godt Nytår.

I år inviterede KGGO igen, for 6. år til Juleaften for Alle i Gråsten og omegn, på Kulturhuset Egernsund Gamle Skole, som helt klart er et super godt sted.

Vi startede som planlagt kl. 15.00, hvor vi fik en kop kaffe og talte kort om, hvem der gjorde hvad. Kort tid efter kom de første gæster, og vinduer, lokalerne og juletræet blev pyntet, og bordet blev dækket rigtig hyggeligt. Inden vi så os om, så havde julefreden sænket sig i ”det lille hjem”.

Der kom hele tiden nye gæster til og antallet blev 30, hvilket er, så vidt jeg husker, det største antal.

Alle sad og hyggede sig, fik kaffe, sang julesange fra Julesanghæftet som Lions Broager-Gråsten, for år tilbage havde skænket til anledningen og til kaffen var der småkager, som, en af KGGO´s frivillige Jette, havde bagt til dagen.

Nu kom så den lækre mad, tilberedt af DET GRØNNE KØKKEN.
i år fik vi and og flæskesteg, med alt hvad dertil hører.

Der var også julegaver til alle, som vi havde købt for de penge som var kommet ind ved lottospil til fordel for Juleaften for alle i Gråsten og omegn.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de frivillige og dem der har bidraget til at få denne super hyggelige eftermiddag/aften, til at blive til det, som den blev til, en uforglemmelig Juleaften for rigtig mange, som ellers skulle ha siddet alene derhjemme.

Så er tiden inde til at betale kontingent for det nye år
Kontingent til.
Netværket  200,-
Dart  100,-
Støttemedlem 100,- (eller mere)
Vi har også støttemedlemmer der overfører 100,- hvermåned.
Bankoverførsel AL Bank reg. 5397 Kontonr. 0243492
Eller  MobilePay 61714607
Hvis du sætter det til automatisk overførsel, så skal du ikke tænke på det til næste år.
KGGO
KGGO v/ Svend Schütt
Dyrkobbel 141 E 6300 Gråsten
61 71 46 07
Mail: mail@kggo.nu
www.kggo.dk
CVR-nummer: 35310185
AL Bank reg. 5397 Kontonr. 0243492
MobilePay 61714607
Husk at skrive i kommentarfeltet hvad indbetalingen er til

Mere end 200 gæstede vores lottospil

Så kom dagen hvor KGGO skulle prøve at holde Lottospil for første gang og hvor overskuddet ubeskåret går til KGGO’s Juleaften for alle i Gråsten og omegn.

Det har været en lang porses, indsamling af alle gevinsterne, der var mere end 100 gevinster, både store og små, og enkelte meget store, hvis jeg ikke allerede har sagt tak, så gør jeg det nu.

Jeg var meget spændt på hvor mange der ville dukke op, på FB var der meget stor interesse for lottospillet, men det hænger ikke altid sammen med virkelighede, det ved vi jo alle sammen.

Kortsalget startede kl. 12.30 og da var der allerede en længere kø, de første kom allerede inden vi havde fået alle borde og stole sat op, der var i alt plads til 188, men som vi blev enige om, det er bedre at der er for mange pladser end at der er for lidt.

Spændingen steg, folk væltede ind, inden vi så os om var næsten alle pladser fyldt op, og der var stadig kø helt ud i gangen ude bag ved hallen havde de et lille skur med nogle borde og stole, som egentlig ikke længere blev brugt, men dem fik vores frivillige hurtigt hentet ind og stillet op, det blev til omkring 50 pladser ekstra, klokken nærmede sig 14, hvor vi havde planlagt lottoet skulle starte, der var stadig lidt kø ved kortsalget.

14.10 var vi klar, alle havde fået en plads også Majbrit, som skulle råbe op var på sin plads, pludselig siger hun, Svend ville du selv sige et par ord inden vi går i gang. Det havde jeg jo helt glemt i spændingen.  

Jeg ville, for første gang, for så stor en forsamling, selv byde velkommen og takke alle sponsorerne, store som små, havde også fået lidt skrevet ned, men af bare spænding kunne jeg næsten ikke engang få det papir foldet ud hvorpå jeg havde lavet mine notater, der var mere end 200 mand, det var jo helt nyt land for mig, jeg tog en dyb indånding, forestillede mig at jeg var i en lille forsamling, på 20-30 mand, og så fik jeg sagt nogenlunde det jeg ville, jeg synes jeg slap nogenlunde fra det.

Majbrit styrede os med sikker hånd gennem lottospillet, som hun jo så ofte havde prøvet før.

Efter lottospillet skulle vi have det hele pakket sammen igen og det klarede KGGO´s frivillige, som også stillede det hele op, meget hurtigt, inden vi så os om så var hallen ryddet og ingen kunne se at vi havde været mere end 200 der.

Der skal fra hele KGGO’s bestyrelse lyde en stor tak til ALLE som denne dag nu har været med til at gøre at alle dem der er tilmeldt ”Juleaften for ALLE i Gråsten og omegn” får en uforglemmelig Juleaften.

En stor tak til;

Super-Brugsen Gråsten

Bilka

Føtex

JS Trafikskole

Blomstertorvet

2dreams

Faffars Køkken

Bygmester Kaj Nielsen ApS

Shell Gråsten

Moberg´s Køreskole

Perongen Gråsten

Egernsund maskinudlejning

Klipoteket v/StephaniePino

Veromontage aps. Gråsten

Sven Jensen

Gråsten Maleren

Bentzens Gran

Kim Christensen & Conny Jørgensen

Majbrit Clausen, Anne-Lene, Lars, Line og Jonna

Jonas, Poul, Christoffer og Nickolaj

Alle de forretninger i Gråsten og Egernsund der har doneret en gevinst til idag.

Alle jer der har doneret penge til Juleaften på MobilePay

SønderborgNYT

JV Sønderborg

Sønderborg Ugeavis

Vores følgere på FB

Æ Betongblokker

Henning Nielsen

Sidst men bestemt ikke mindst, alle jer der i dag støtter op om vores Lottospil til fordel for Juleaften for alle i Gråsten og omegn.

Til alle i som her er nævn, uden jeg ville dette ikke kunnet ha ladet sig gøre, i har alle været med til at gøre en forkæl.


Lottospil, til fordel for “Juleaften for alle i Gråsten”
Så er der snart Lottospil i Egernsund Hallen.
KGGO holder lottospil til fordel for ”Juleaften for alle i Gråsten og omegn”
Sikke mange fine gevinster, du kan få finrene i, hvis du deltager.
Der er mere end 100 gevinster, så dem kan jeg ikke alle vise her.
Synes dog lige jeg vil vise nogle af gevinsterne.
Gavekort m.m.
4 stk. Bilka 2x and og 2 x steg
JS Trafikskole værdi 1500,-
Blomstertorvet værdi 150,-
2dreams værdi 200,-
Faffars Køkken 120,-
Faffars Køkken 120,-
Bygmester Kaj Nielsen ApS 300,-
Stor fredags slik kurv til voksne og børn fra Shell Gråsten
Gavekort til restaurant Værftet i Egernsund en middag for to, fra Moberg´s Køreskole
Daffys Gin er den ultimative gave til enhver gin-elsker. En 70cl flaske med prisvindende Daffys klassiske gin, med glas i en flot gaveæske.
Verdi 600,-
JBL Clip Portable Bluetooth Speaker Verdi 500, -
Her ses lidt flere af gevinsterne.

Gråsten gav med hjertet.

I år var det syvende gang KGGO, samlede vare ind til julehjælpen ved “JUL MED HJERTET I GRÅSTEN”

Fredag og lørdag har kunder, med lidt økonomisk overskud lagt en eller flere julevare i kurven. De mange julevare bliver uddelt til familier, hvor julen ikke kun er en fest men også kan være en kamp. I mange familier kan nogle få ting være præcis det der gør forskellen. Nåede du ikke at lægge noget i kurven, så er der håb endnu. Hele søndagen vil kanevognen stå ved udgangen i SuperBrugsen, så også du kan få langt lidt julelækkerier i. Alt kan lægges i så tænk ikke på holdbarheden. Personalet vil løbende holde øje med vognen.

Vi skulle hilse fra Svend Schütt og Inga Petersen og sige mange tusinde tak til alle der har givet deres bidrag. I har været med til at gøre en forskel og reddet julen for mange.

Benny Engelbrecht, Johnni Bundgaard, Pia Qvist Pedersen og Jesper Gloor var forbi for at underholde med lidt Julestemning.  

Med venlig hilsen

Bestyrelses Formand

Svend Schütt

Julen kan være en vanskelig tid.
Især for dem der har mistet en livsledsager eller af anden grund sidder alene juleaften.

Netop den problematik har Svend Schütt taget i egen hånd.
Igen i år er det lykkes at samle en stab af frivillige.
Frivillige der velvilligt har stillet sig til rådighed for at skabe hygge og stemning til Juleaften for alle i Gråsten.

Jeg lægger stor vægt på, at arrangementet tager udgangspunkt i medmenneskelighed og ikke i økonomiske forhold.

Det er et rent privat initiativ, uafhængigt af organisationer og politiske partier. Her skal alle med lyst til fællesskab og hygge være velkommen.

Det er den gamle skole i Egernsund Sundgade 100 Egernsund, der har plads til mange gæster, som danner rammen om julearrangementet.

Her begynder festlighederne den 24. december. kl. 15.00, hvor vi vil pynte op, dække bord, spise, hygge os og danse om juletræet.

Prisen for at deltage er symbolsk kr. 50,-

Menuen består af en traditionel julemenu.

Den bliver leveret af Det Grønne Køkken Egernsund

Vi håber, at de deltagere der har mulighed for det, vil hjælpe med til at pynte op, dække bord, og naturligvis rydde op – præcis som man ville have gjort privat.

Tilmelding
Har du lyst til at deltage kan du tilmelde dig og betale i Rådhuskiosken Gråsten og Matas Gråsten.

Vi har plads til alle gæster, men vent ikke for længe med tilmelding.


KGGO inviterer til stort lottospil hvor overskuddet går til ’Juleaften for alle i Gråsten’.
Lottospillet finder sted søndag den 15. december på adressen: Hølle Vej 4, 6320 Egernsund, fra kl. 14.00 – ca. 16.30.
Dørene åbnes kl. 12.30
Så er det snart jul
KGGO holder igen ’Juleaften for Alle i Gråsten’ og det er fordi ingen – imod deres ønske – skal sidde alene juleaften.
”Vi har igen fået lov til at være i Kulturhuset Egernsund gamle skole og Henriette Sonne kommer igen forbi og synger julesange med os”, siger KGGO-formand Svend Schütt.
Svend Schütt ved, at julen koster mange penge – og det er netop derfor, der er lottospil den 15. december.

Vi startede ud tidlig morgen, nogen dagen før, med kursen mod Vejle, til en herlig dag i ParaDartens tegn.

Vi var inviteret med til Compris ParaDart stævnet 12.10.19 i Vejle.

Vi lade ud med lidt morgenmad, da vi nåede frem, de frivillige hos Dartklubben Royal Vejle, havde virkelig forberedt sig, vildt hyggeligt.


Så blev klokken 10 og Heinz og Palle bød velkommen og satte spillene i gang.

– Hidtil har der været stramme regler for, hvem der kunne spille med til WDDA’s stævner ude i Verden. Man skulle til læge for at få udfyldt en attest og opnå et certifikat. Det er i sig selv godt nok med stramme regler, men når man opdager, at der er mennesker med et handicap, som ikke kunne komme i betragtning, hjalp det, at der blev skubbet til WDDA. Mennesker med et usynligt handicap, har udfordringer nok i sig selv, de behøver ikke yderligere udfordringer, sådan har det altid været hos KGGO, nu er det så også kommet til København og videre ud i den store verden, takke været Palle Petersen og Heinz Dahl, fra Vejle, som jeg i den grad er lykkedes med at præge.

Så er vi igang

Der blev spillet rigtig mange kampe inden vi endelig nåede i mål.

Så er tiden inde til at tage afsked med
Dartklubben Royal, men KGGO er ikke helt færdig endnu, vi har stadig en dagsorden at følge.

vi var lige forbi Café Vivaldi for at afslutte dagen og fejre det flotte resultat, Stort tillykke til Kim med en flot 1. plads

Se mange flere billeder her.https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1240134099515463&type=3

så KGGOs parallel-cykel skifter ejer. Fordi vores parallel-cykel ikke længere bliver brugt af borgerne i byen, så har bestyrelsen besluttet at finde et nyt sted, hvor den kan gøre gavn. Det har vi nu fundet og det blev Bostedet Alleen. Når vi valgte, som vi gjorde, så er det fordi Bostedet Alleen ligger i Gråsten og de har faktisk en parallel-cykel i forvejen, men den er brugt så meget, at den er slidt ned og den kan ikke længere repareres. Derfor tog jeg kontakt til bostedet, spurgte om de var interesseret, hvilket de i den grad var. Overdragelsen finder sted i dag onsdag den 9. okt. kl. 15.30 på Bostedet Alleen. KGGO og Bostedet Alléen har aftalt, at hvis vi får henvendelser fra borgere, som gerne vil låne cyklen til en tur ud i det blå, så skal vi blot henvise til Bostedet Alleen og borgere kan så stadig kvit og frit låne cyklen. ”Der har længe været et ønske fra borgerne om at få en ny parallel-cykel på Botilbud Alleen, så de kan komme ud og cykle i nærområdet. Det var derfor med stor glæde og begejstring, vi modtog meddelelsen om, at KGGO vil give os en. En parallel-cykel vil give masser af livsglæde på botilbuddet og borgerne vil få mulighed for at deltage i hverdagslivet på en anden måde. Parallelcyklen passer ind i et aktivt, selvstændigt og meningsfuldt liv, som vi arbejder med til dagligt”, siger afdelingsleder Cristina Nørholt. ”Ved at Alleen får en parallel-cykel, kan der arbejdes på mere sundhed, mere motion, mere nærvær, mere sjov og flere oplevelser. Alle kender følelsen af, at tage en cykletur og mærke vinden eller regnen i ansigtet og måske suset i maven, når det går ned ad bakken eller man drejer lidt hurtigt. Den følelse har man også, selvom man har et handicap. Når man har en parallel-cykel, kan man cykle længere ture end man kan gå. Næsten alle – uanset hvilket handicap man har – har mulighed for at sidde ved siden af på en parallel-cykel . De, som kan hjælpe med at cykle, kan det og de som bare ønsker nærvær, hygge og at få en sanseoplevelse kan få det på en parallel-cykel. Så vi glæder os til at modtage cyklen”, siger socialpædagog Linda Holst. En af bevæggrundene for valget er naturligvis også at vise, at et samspil mellem frivillige foreninger og kommunale institutioner, er en selvfølge. Sønderborg Kommune støttede KGGO, da vi havde den holdning at ALLE, ikke kun gående, skal have mulighed for at komme på ugentlig indkøb, men i den grad også kørestolsbrugere og gangbesværede, ligesom Sønderborg kommune bakker op om de kurser KGGO årligt laver for el-scootere.

Vi havde indkøbt 3 vandrepokaler til formålet.


Linak Open i ParaDart Gråsten

”KGGOs darthold har over en tid deltaget i en længere række af turneringer og stævner og har klaret sig ret godt”, siger formand Svend Schütt.

Tidligere havde KGGO ikke rammerne til, at de kunne stå som værter for et stævne.

”Men nu kan vi byde til spil på 12 dobbeltbaner og det gjorde vi lørdag, hvor der var lokale spillere også deltagere fra Tyskland, Tvis ved Holstebro og en enkelt fra Odsherred på Sjælland.

KGGOs dartboards kan bruges af både siddende og stående og pointtavlerne kan også føres af både stående og siddende.

“Det er pragtfulde rammer, der er til KGGO i Ahlmannsparken og jeg håber virkeligt, at spillerne får lov til at blive i dem”, siger Palle Petersen fra Vejle. Han er særdeles rutineret Paradart-arrangør.

KGGO fik spillere placeret i både A- og C-rækken:

A-rækken

 1. Björn Schiweck fra Cuxhaven
 2. Charlotte Daneland Degn fra Odsherred
 3. Calli (Carl Chr Pedersen) fra KGGO Gråsten

B-rækken

 1. Jesper Andersen fra Tvis
 2. Kim Nielsen fra Royal Vejle
 3. Pierre Petersen fra Royal Vejle

      C–rækken

 1. Schmuck (Marianne Wilhelmsen Schmuck) fra KGGO Gråsten
 2. Dennis Høj Suhr fra Guldkrog Vejle
 3. Conny Jørgensen fra KGGO Gråsten

Landstræneren kiggede ind

KGGOs stævne havde fanget landstrænerens opmærksomhed.

“Overraskende nok kom han forbi for lige at se, hvordan vi laver et stævne. Vi spiller nemlig ikke så længe i hver runde, som andre spillere og det skyldes jo, at vores spillere har psykiske eller fysiske udfordringer. Det ligger også lidt i navnet ParaDart”, siger KGGO-formmand Svend Schütt.

“Jeg fortalte også Bjarke Gade, som landstræneren hedder, at hos KGGO skal vi ikke se lægeerklæringer på, at vores spillere har et handicap”, siger han.

“Hvis en spiller siger, han eller hun har et handicap, så er det sådan, det er”, siger formanden.

KGGO-navnet ud i verden

KGGO kom med på den såkaldte Compriss-liste, der er verdensdækkende.

“Vi har det nu rigtigt godt med at spille i Gråsten og også andre steder i landet samt syd for grænsen”, siger Svend Schütt.

Altså har placeringen på listen ikke stor betydning for os lige nu.

“Men det er jo fint, vi får vores navn ud – og skulle der komme en spiller eller to, der vil rigtigt meget med deres Paradart, så er der åbne døre til turneringer i hele verden”.

For det første vil jeg gerne takke WDDA Compris for at vi I Danmark har fået muligheden for at afholde et Compris stævne i ParaDart, siger Palle E Petersen.

Palle fortsætter, Første runde i denne tour foregik i Gråsten hos KGGO, og hvad KGGO i Gråsten har formået at sætte på benene inden for kort tid er bare fantastisk. Flotte og for alt i verden tilgængelige dartbaner, og dette også i et lokale hvor der er plads, og en hal hvor der er plads og hvor der er rum til udfoldelse er bare fantastisk.

Vi havde en fantastisk dag i det Sønderjyske, hvor også ParaDart landstræneren var på besøg, med masser af god ParaDart og hygge.

    Takker for en god og fantastisk dag i Paradartens tegn Slutter Heinz Dahl og Palle E. Petersen

Se videoer fra dagen klik her 

Billeder fra dagen

 For det første vil jeg gerne takke WDDA Compris for at vi I Danmark har fået muligheden for at afholde et Compris stævne i ParaDart. 
 Første runde i denne tour foregik i Gråsten hos KGGO, og hvad KGGO i Gråsten har formået at sætte på benene inden for kort tid er bare fantastisk. Flotte og for alt i verden tilgængelige dartbaner, og dette også i et lokale hvor der er plads, og en hal hvor der er plads og hvor der er rum til udfoldelse er bare fantastisk.
Vi havde en fantastisk dag i det sønderjyske, hvor også ParaDart landstræneren var på besøg, med masser af god ParaDart og hygge.
Takker for en god og fantastisk dag i ParaDartens tegn
 Heinz Dahl og Palle E. Petersen
  Paradarter.dk på facebook.

Har I kendskab til borgere som benytter en el-scooter, eller som måske overvejer at anskaffe sig en, er der hermed et godt tilbud. Foreningen Kørestolsbrugere og Gangbesværet i Gråsten og Omegn (KGGO) er med til at øge sikkerheden i trafikken med deres el-scooter kurser. Tilbuddet består endnu et kursus i 2019. • Gråsten Ahlmannsparken den 27. aug. fra kl. 9-11 så kom og hør om: • Hvordan man begår sig i trafikken på en el-scooter • Undervisning i teori og kørsel i nær området ved kørelærer Info: Kurserne foregår ved gennemgang af udvalgte vejkryds, rundkørsler, fodgængerovergang og lysregulerende kryds, hvor det er alment kendt, at der kan opstå udfordrende situationer. Udfordringerne gennemgås på storskærmen, hvor kursisterne får besvaret deres spørgsmål af Jes kørelærer fra Mobergs Køreskole. Efterfølgende vil der være kørsel ude i trafikken, hvor man i praksis oplever de udfordringer som blev gennemgået på storskærmen. Det er gratis at deltage. For yderligere information og tilmelding – kontakt Svend Schütt – på telefon 61 71 46 07.

Årets sidste gratis el-scooter-kursus

KGGO er klar med det sidste gratis el-scooter-kursus for i år og er i Ahlmannsparken tirsdag den 27. august mellem klokken 9 og 11

Med et sådant kursus bliver man godt klædt på til de trafikale udfordringer.

Kursuset foregår ved gennemgang af udvalgte vejkryds, rundkørsler, fodgængerovergange og lysregulerede kryds i Gråsten, hvor det er alment kendt, at der kan opstå udfordrende situationer, skriver KGGO, Foreningen for Kørestolsbrugere og Gangbesværede i Gråsten og Omegn.

Efter teorien kører deltagerne ud i trafikken og prøver det af i praksis.

Det er gratis at deltage og du tilmelder dig på mail, kursus@kggo.nu eller på mobilen 61 71 46 07

Her er det Kronprinsen Dennis Andersen fra Gelerts Gaard der får medaljen overrakt af Transportminister Benny Engelbrecht

Igen i år var Der stor opbakning til årets kørestolsringridning i Gråsten, siger KGGO-formand Svend Schütt, han fortsætter, jeg vil sige mange tak til alle de frivillige, uden jeres hjælp ville det slet ikke kunne lade sig gøre, og ikke mindst skal der lyde en stor tak til Gråstens Forretninger, Torvedagsudvalget, de to branddygtige Brandmænd, som sikrede fri passage under hele optoget gennem byens gader, og alle Gråstens borgere som hele vejen igennem bakkede op om arrangementet.
I kørestolsringridernes dyst i galgerne er det Irma Nielsen fra KGGO, der gjorde det allerbedst og derfor kan hun nu glæde sig over dronningetitlen.
Kronprinsen er Dennis Andersen fra Gelerts Gaard og prinsessen er Margrethe Friis fra KGGO.
De alle fik præmier og medaljer – og KGGO-formand Svend Schütt havde spurgt transportminister Benny Engelbrecht, om han ville overrække de synlige beviser på den flotte præstation.
“Jeg var lige i nærheden og giver meget gerne en hånd”, sagde Benny Engelbrecht, der hængte medaljer om halsen på vinderne og også fik sikret, der blev råbt et hurra for alle kørestolsringriderne.
Inden selve ringridningen kørte deltagerne i optog gennem Gråstens gader, som var fyldt med både lokale og turister, i feststemning.

Som det ses på billedet herover, så var P4Syd forbi, Hør eller genhør indslaget her.


KGGO´s, KØRESTOLS RINGRIDNING 2019
Ruten for optoget er den samme som sidste år. Vi starter kl. 9.30 på P pladsen ved brandstationen, kører via AD Jørgensensgade til Nygade, videre at Torvet til Jernbanegade, hvor KGGO´s Kørestols Ringridning, Tombola og Æblegrillpølse salg åbner kl. 9.30.

Tilmelding til Svend på 61 71 46 07